พรรคเศรษฐกิจไทย บุกหนักขยายฐานเสียงภาคอีสาน ประชุมคัดเลือกตัวแทนพรรค เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร คึกคัก

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์บ้านโนนหนองฝือ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย กว่า 100 คน ได้จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีผู้แทนจากกกต.จังหวัดยโสธร และผู้ประสานงานพรรค เข้าร่วมสังเกตการณ์ ภายใต้มาตรการคัดกรอง covid 19 ตามมาตรฐานสาธารณสุขในพื้นที่

สำหรับผลการประชุมวันนี้ มีมติคัดเลือกตัวแทนประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร คือนายคงศักดิ์ ปวงสุข นอกจากนี้ ที่ประชุมยังคัดเลือก อาคารเลขที่ 127 บ้านโนนหนองผือ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ตั้งประสานงานพรรค เนื่องจากมีเหมาะสมและสะดวกในการสื่อสาร การพบปะของสมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกพรรคต่อไป

นายคงศักดิ์ ปวงสุข กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกพรรคที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร และพร้อมทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง จึงหวังว่าสมาชิกฯจะให้ความร่วมมือร่วมใจในการเดินหน้าทำงานขับเคลื่อนนโยบายพรรค เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเขต 2 ยโสธรต่อไป