รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่นสะท้อนสู่การเปลี่ยนแปลง    เชิงบวกในฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลก   

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 กรุงลอนดอน องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming International (CIWF) ต้อนรับการกลับมาของรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น Good Farm Animal Welfare Awards อันทรงคุณค่า โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นสุดยอดของโครงการธุรกิจอาหารของ Compassion ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพของธุรกิจอาหารทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์อย่างแท้จริง มุ่งยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์ม และใส่ใจในความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยในปีนี้ รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น จะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศในสาขาต่าง  ๆ แก่บริษัททั่วโลก รวมทั้งสิ้น 27 รางวัล ซึ่งคาดว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อสัตว์มากกว่า 138 ล้านชีวิตในแต่ละปี

เมื่อครั้งที่ Compassion เปิดตัวโครงการธุรกิจอาหารเมื่อ 12 ปีก่อน ภารกิจของพวกเขาคือการยกระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการดูแลสัตว์ในฟาร์มตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอาหารชั้นนำ โดยตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนของสภาพอากาศ ธรรมชาติ และวิกฤตสุขภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวกำลังพัฒนาเพื่อสรุปแนวทางสำหรับอนาคตของระบบอุตสาหกรรมอาหารแบบองค์รวม กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฟาร์มปศุสัตว์ ลดการพึ่งพาอาหารจากสัตว์ และเดินหน้าสู่การทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและปฏิรูปมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลหลายบริษัทในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางดังกล่าว

ในปีนี้ มีบริษัท 2 แห่งที่ได้รับรางวัล Sustainable Food and Farming Awards ได้แก่ บริษัท Hilltribe Organics Ltd (กลุ่ม Producer Award) และ บริษัท Laiteries H. Triballat-Rians (กลุ่ม Corporate Award) รางวัลนี้จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมและไข่ อย่างมีจริยธรรมโดยมีแนวทางปกป้อง ปรับปรุง และฟื้นฟูสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

บริษัท Hilltribe Organics Ltd (HTO) เป็นกิจการเพื่อสังคม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลหมู่บ้านเกษตรกรรมในพื้นที่ชนบทในประเทศไทยผ่านการเกษตรแบบอินทรีย์และแบบปฏิรูป โมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ HTO ได้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายของ UN เกี่ยวกับมุมมองต่าง ๆ ของห่วงโซ่คุณค่าได้มากกว่าสองในสาม บริษัทไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง สามารถเข้าถึงการผลิต โดยการจัดหาแม่ไก่และอาหารสัตว์ แต่ยังช่วยทำการตลาดไข่ออร์แกนิกให้กับผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกอีกด้วย ทำให้ชาวเขาในชุมชนมีรายได้ประจำและสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พวกเขา

HTO ผลักดันการผลิตและการตลาดไข่ออร์แกนิก โดยได้ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอย่างมีนัยสำคัญ (ลดลง 70% และ 80% ตามลำดับ) ส่งผลให้ดิน น้ำ และอากาศสะอาดขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกป่าและการปลูกทดแทนใหม่โดยใช้สภาพทางนิเวศวิทยาเกษตรในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แม่ไก่ถูกเลี้ยงบนเนินเขาที่มีต้นไม้มากมาย ทั้งยังมีที่กำบังพักพิง โดยไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ HTO ได้ปลูกขมิ้นเพื่อปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของแม่ไก่ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วย กิจการเพื่อสังคมนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงและเป็นโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถขยายและนำไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ของโลกได้

มร. Richard Blossom ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ HTO กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล CIWF Sustainable Food and Farming Award เราเชื่อเสมอมาในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูงสุด และการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ซึ่งวิถีเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชาวเขา ในขณะที่ยังช่วยสนับสนุนรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นโมเดลธุรกิจของ HTO เริ่มดึงดูดลูกหลานชาวนาให้กลับมาที่เนินเขาอีกครั้ง ฟาร์มของเราต้องการใช้ที่ดินไม่มากเมื่อเทียบกับการใช้ทำการเกษตรอื่น ๆ ทั้งยังช่วยปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่รอบ ๆ ฟาร์มของเรา รางวัลนี้จะช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวเขาต่อไป เพื่อเพิ่มตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ลดการใช้ปุ๋ยเคมี/ยาฆ่าแมลง) และเสริมสร้างรูปแบบธุรกิจนี้จนถึงจุดที่เราจะขยายไปสู่ตลาดใหม่ได้”

ดร. Tracey Jones ผู้อำนวยด้านธุรกิจอาหารที่ Compassion กล่าวว่า “รางวัลประจำปีนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงที่มีต่อบริษัทต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นผู้นำและกระตุ้นบริษัทต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยร้ายแรงหลังการระบาดใหญ่ ทั้งตอนนี้ยังเกิดภาวะสงครามขึ้นในประเทศยูเครนอีก ซึ่งความก้าวหน้าของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง ในขณะที่ความคืบหน้าในการใส่ใจในการผลิตอาหารแห่งอนาคตเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ที่ส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมอาหารพร้อมที่จะเดินหน้าสู้กับหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา นั่นคือวิธีสร้างระบบผลิตอาหารที่มีมนุษยธรรม ยั่งยืน และยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวสำหรับทุกคน”

——

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น Good Farm Animal Welfare Awards ที่ดำเนินการโดยองค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming โปรดติดต่อ: Sophie Peel ที่ Currant Communications 15 Millside Place, Isleworth, Middlesex TW1 3QS โทรศัพท์: 0208 638 0323 หรือ 07552 451264 อีเมล: sophie.peel@currantcommunications.co.uk

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ:

Compassion in World Farming  องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นองค์กรการกุศลเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มระดับนานาชาติ โดยรณรงค์เพื่อพัฒนาชีวิตของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหลายล้านตัวผ่านการสนับสนุน การล็อบบี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในเชิงบวกกับอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก โครงการธุรกิจอาหารระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นของเรามีเป้าหมายที่จะบรรลุแนวทางแบบองค์รวมเพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ลดการพึ่งพาอาหารที่มาจากสัตว์ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไปสู่การทำฟาร์มที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและปฏิรูปมากขึ้น

www.compassioninfoodbusiness.com

Good Farm Animal Welfare Awards รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น ขององค์กรการกุศล Compassion จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูบริษัทชั้นนำด้านการตลาดสำหรับผลงานนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.compassioninfoodbusiness.com/awards/

Best Retailer Marketing & Innovation Awards รางวัลการตลาดและนวัตกรรมผู้ค้าปลีกยอดเยี่ยม

ในทุก ๆ สองปี รางวัล Best Retailer Marketing and Innovation จะมอบให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีแนวคิดก้าวหน้า ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม และส่งเสริมให้มีสวัสดิการที่มากขึ้น และสร้างทางเลือกอาหารอย่างยั่งยืน

 • Best Retailer Innovation Award รางวัลการตลาดผู้ค้าปลีกยอดเยี่ยม ยกย่องบริษัทที่พัฒนาโครงการหรือนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จก่อให้เกิดประโยชน์ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมกับชีวิตของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
 • Best Retailer Marketing Award รางวัลนวัตกรรมผู้ค้าปลีกยอดเยี่ยม ยกย่องบริษัทที่ประสบความสำเร็จ สร้างสรรค์ และจัดทำแคมเปญการตลาดที่ครอบคลุมเพื่อผู้บริโภค โดยสื่อถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากระบบสวัสดิการดูแลสัตว์ที่สูงขึ้น

Sustainable Food and Farming Award รางวัลอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน

รางวัลด้านอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืนของ Compassion ยกย่องธุรกิจที่ดำเนินกิจการเพื่อผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และไข่ที่มีสวัสดิการสูงขึ้นในรูปแบบที่ปกป้อง ปรับปรุง และฟื้นฟูสัตว์และสิ่งแวดล้อม โครงการควรแสดงให้เห็นแนวปฏิบัติทางการเกษตรแบบปฏิรูปซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งต่าง ๆ สองสิ่ง หรือมากกว่านั้น อาทิ แมลงผสมเกสร สัตว์ป่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ดิน การอนุรักษ์ ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ การอนุรักษ์น้ำ การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ลดการพึ่งพาอาหารสัตว์นำเข้า ลดการใช้ธัญพืชและถั่วเหลืองที่มนุษย์บริโภคได้ ปรับการทำฟาร์มให้เข้ากับสภาพอากาศทางการเกษตรในท้องถิ่น รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลที่มอลให้ผู้ผลิตรายย่อยหรือชาวนา และรางวัลองค์กร/ธุรกิจอาหารขนาดใหญ่

Planet Friendly Award รางวัลเป็นมิตรกับโลกใบนี้

รางวัล Compassion’s Planet Friendly Award เป็นการมอบราลวัลแก่บริษัทที่มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ (จากผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ปลา) อย่างมีนัยสำคัญภายในห้าปี เป้าหมายเหล่านี้กำหนดไว้สามระดับ และอาจมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่สำคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ: รางวัลกลุ่มเหรียญทอง – ลดได้ 25%; กลุ่มเหรียญเงิน Silver– ลด 15%; และกลุ่มเหรียญทองแดง– ลด 10%

รายชื่อผู้ชนะทั้งหมดของรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น หรือ GFAWA ประจำปี 2565

รางวัลสำหรับผู้ค้าปลีกดีเด่น Retailer Awards

 1. ผู้ค้าปลีก สหราชอาณาจักร)
 2. ผู้ค้าปลีก สหราชอาณาจักร)
 3. ผู้ค้าปลีก บราซิล)

รางวัลผู้ทำการเกษตรและอาหารยั่งยืน  Sustainable Food & Farming Awards

 1. ผู้ผลิต ไทย)
 2. Laiteries H. Triballat-Rians (ผู้ผลิต ฝรั่งเศส)

รางวัลเป็นมิตรกับโลกใบนี้ Planet Friendly Award

 1. ผู้ให้บริการทางอาหาร UK & I)

รางวัลชมเชยพิเศษ Special Recognition Awards

 1. ผู้ผลิต ทั่วโลก)
 2. ผู้ผลิต นอร์เวย์)

รางวัล Rabbit Innovation Awards

 1. ผู้ผลิต เยอรมัน)
 2. ผู้ผลิต ฝรั่งเศส)

รางวัลปลอดกรง Cage Free Award

 1. ผู้ให้บริการทางอาหาร สหภาพยุโรป)


รางวัล Good Chicken Award

 1. ผู้ค้าปลีก ฝรั่งเศส)
 2. ผู้ค้าปลีก อิตาลี)

รางวัล Good Turkey Award

 1. ผู้ผลิต ฝรั่งเศส)

รางวัล Good Egg Award

 1. ผู้ผลิต อิตาลี)
 2. ผู้ผลิต สเปน)
 3. ผู้ผลิต ญี่ปุ่น)
 4. ผู้ให้บริการด้านอาหาร จีน)
 5. ผู้ผลิต จีน)
 6. ผู้ค้าปลีก บราซิล)

ผู้ชนะเลิศรางวัล Good Pig Production Award:

 1. 5 ดาว – Thunder Pig Chessboard Village Base (Jilin Xinghui Chessboard Ecological Agriculture Technology Co. LTD)-
 2. 5 ดาว – Heilongjiang Dong Nong Animal Husbandry Co., Ltd.
 3. 5 ดาว – Jiangsu YiAi Agricultural Development Co.Ltd
 4. 3 ดาว – Cui Lin Base, Kecun Town, Yixian County, Huangshan (Huangshan GuoDa Eco-Agriculture Technology Ltd.) –
 5. 2 ดาว – Yongshou Project of Xianyang CP Food Co., Ltd., CP Group –
 6. 2 ดาว – SiFangHong (Pinggu) Welfare Farm of Breeding Pigs
 7. 1 ดาว – Guangzhou Nordic Farm Agricultural Development Co., Ltd.