บุญหลวง ผีตาโขนปีนี้คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่จองห้องพักล้น ด่านซ้ายเป็นเจ้าบ้านต้อนรับที่ดี

นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )สำนักงานจังหวัดเลย กล่าวว่าการจัดงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขนและการแสดงหน้ากากนานาชาติ ปี ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดโพนชัยและบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายปีนี้ คึกคักแน่นอนเนื่องจากมีการว่างเว้นการจัดงานถึง ๒ ปี จนทำให้ที่พักในเขตอำเภอด่านซ้าย ขณะนี้เต็มหมดแล้ว จนทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนจับจองที่พักในเขตของอำเภอภูเรือและอำเภอเชียงคาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐ คน ทำรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่นของจังหวัดเลยไม่น้อยกว่า ๙๐ ล้านบาท

นายจริยาทร กล่าวเสริมอีกว่า ปีนี้ทาง ททท.สำนักงานจังหวัดเลย ได้รับความร่วมมือจาก ททท.สำนักงานโตเกียว และ ททท.สำนักงานคุนหมิง ได้ทำแผ่นโฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอีกด้วย ด้านประชาสัมพันธ์ปีนี้ ททท.สำนักงานจังหวัดเลย ได้โหมประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และได้จัดทำคลิปชื่อว่า ฮิโนโฟน ผีตาโขนเมืองเลย ออกเผยแพร่เชิญชวนนักท่องเที่ยวอีกด้วย

นายจริยาทร กล่าวเชิญชวนในตอนท้ายว่า นอกจากการจัดงานใหญ่ในช่วงระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว ยังมีงานต่อเนื่องอีก ๓ วัด ได้แก่ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดศรีภูมิบ้านนาหอ (งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน) วันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดศรีสะอาดบ้านหนามแท่ง (งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน) และวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านนาเวียงใหญ่ (งานวันไหลผีตาโขน) ชาวด่านซ้ายมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความประทับใจ มีความสุข สนุกสนานและปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวชมงานปีนี้