กอ.รมน. แถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์บทเพลง ส่งเสริมความรักและความสามัคคี ชิงรางวัลรวมกว่า 53 รางวัล

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยว่า วันนี้ (11 มิ.ย.65) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ประธานแถลงข่าวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” ประจำปี 2565

พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางการดนตรีระดับประเทศทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณโรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์, คุณเพชร มาร์ และคุณนิติพงษ์ ห่อนาค ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีความสามารถทางการดนตรี สมัครเข้าร่วมประกวดแสดงผลงานปลุกพลังสร้างสรรค์เชิงบวกบนเวที
ที่ กอ.รมน. ได้จัดขึ้น พร้อมเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศรวม 53 รางวัล ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสร้างความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ที่ผู้ติดตามรับชมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรีและใช้แสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศอีกด้วย

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวว่า “กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติ และราชบังลังก์” นี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ที่มีความประสงค์ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังนั้น กอ.รมน. จึงใช้การแสดงดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายมาเป็นสื่อ สำหรับแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ผ่านบทเพลงในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะทางดนตรี เสริมสร้างความรักสามัคคี จนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะเป็นกำลังสำคัญ มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

“กิจกรรมบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์” แบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่มประเภท ได้แก่ การประกวดแต่งเพลง, ประกวดร้องเพลง และประกวดวงดนตรี ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการแบ่งระดับตามช่วงอายุใน 4 ระดับ คือ ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมปลาย, ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ แต่ละกลุ่มประเภทๆ ละ 24 ทีม จะได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะภายใต้การกำกับดูแลโดยใกล้ชิดจาก ศิลปินชั้นนำและวิทยากรผู้มีประสบการณ์และชื่อเสียงในวงการบันเทิง อาทิ คุณนิติพงษ์ ห่อนาค, คุณเพชร มาร์, ครูหนึ่ง-ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ผศ. ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ, คุณโดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และคุณโรส-ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ตลอดห้วงกิจกรรมฯ ในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้มีความพร้อม สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในเดือนสิงหาคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ Facebook Fanpage : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง
30 มิถุนายน 2565 ซึ่ง กอ.รมน. ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ทางการดนตรี, เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และได้ร่วมกับ กอ.รมน. ผลิตและถ่ายทอดบทเพลงสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมไทย

…………………………………….