“ธรรมนัส”เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สถานีฐานการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติยั่งยืน

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 จ.พะเยา และรักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) เป็นประธานพิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สถานีฐานการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านปี้ ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีน.ส.ธนพร ศรีวิราช ภริยา,นายจิรายุ ยองเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนนายอำเภอเชียงคำ และตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวช่วงหนึ่งว่า ป่าชุมชนบ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา นับว่ามีความสำคัญกับชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างยาวนาน และถือเป็นหนึ่งในป่าชุมชนต้นแบบ ที่มีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เคยได้รับรางวัลในการประกวดป่าชุมชน ระดับประเทศมาแล้ว ซึ่งวันนี้คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านปี้ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สถานีการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านปี้ ระยะทาง 3,700 เมตร พร้อมสถานีฐานการเรียนรู้ 8 สถานี เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดการปลูกป่าในใจคนและขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าไม้ในรูปแบบของป่าชุมชน โดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าไม้ในท้องถิ่นตนเอง

ทั้งนี้ ตนเองพร้อมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและมองเห็นประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ยังได้มอบเงินจำนวน 5หมื่นบาท และจักรยานจำนวน 20 คัน ในนามมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอนุรักษ์ผืนป่าชุมชนแห่งนี้ ให้มีความยั่งยืนตลอดไป