กินยกสวน ลุยยกเกาะ กับ ขบวนคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว และ Bigbike Rider Goldwing “East at Ease สบ๊าย สบาย ภาคตะวันออก” สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)  พันธมิตรในพื้นที่ กำหนดจัดทำกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว และ Bigbike Rider Goldwing “East at Ease สบ๊าย สบาย ภาคตะวันออก” เส้นทาง ภาคตะวันออก จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ โดยในทริปนี้จัดขึ้นที่จ.ระยอง เป็นจังหวัดแรก กิจกรรมดังกล่าว เป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อกระเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ให้คนไทยได้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ในรูปแบบ New Normal โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส ลดความแออัด (Social Distancing) และปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข

นำโดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ(กำนันฮั้ว) เป็นประธานพร้อมด้วยนาย ธเนศ โกมารภัจกุล ประธานชมรมคนช่างเที่ยว นายพูลผล แพทอง ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. นาย สมานนพพล รัตนธรรมทิตยา เหรัญญิก สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. ร่วมตีธงในการปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว และ Bigbike Rider

จุดหมายแรกท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง เพื่อลงเรือนำเที่ยว ฝ่าคลื่นทะเล สู่ เกาะมันใน ทะเลแหวก ยาวที่สุดในทะเลตะวันออก และเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภท ทั้งเต่าตนุ เต่ามะเฟือง และอื่นๆ อีกมากมาย  หลังจากนั้นนั่งเรือ ไปดำน้ำ ดูปลา ชมปะการัง น้ำใสๆ ณ เกาะทะลุ

ช่วงเย็นสังสรรค์เสวนาภาษานักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติอย่างมีความสุข ด้วยการเดินทางท่องเที่ยว

วันรุ่งขึ้นคณะคาราวานเดินทางไปเที่ยวสวนผลไม้ ท่องเที่ยวชุมชน มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง ซึ่งเป็น ศูนย์โอท็อปชาวบ้าน นำสินค้าผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนมาขาย นอกจากนี้ ยังเปิดแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ มีรถพาชมสวน ใกล้ชิดธรรมชาติ และความรู้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบชาวบ้าน ทั้งเกษตรพื้นบ้านไร้สารเคมี เกษตรธรรมชาติกองทัพมด

นักท่องเที่ยวได้ลิ้มชิมรสชาติ ทุเรียนหอมหวานอร่อย และยังมีมังคุด ลองกอง เงาะ ทุกคนดูมีความสุขและประทับใจกับการกินผลไม้มากๆ อิ่มท้อง อิ่มใจ ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาตามอัธยาศัย โดยสวัสดิภาพ

#สบ๊ายสบายภาคตะวันออก

#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม

#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

#สธททพาเที่ยว

#IBIZNEWSMEDIA

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส