‘งานประเพณีบุญบั้งไฟ และการแข่งเรือยาว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565’                                                       

ททท.สำนักงานอุทัยธานี ขอเชิญนักท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ตำนานการขอฝน ของชาวเกษตรกรในงานประพณีบุญบั้งไฟ และการแข่งขันเรือยาว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565
       

    จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดงานประเพณี ‘บุญบั้งไฟ และการแข่งขันเรือยาว จังหวัดอุทัยธานี’ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย  การแข่งขันจุดบั้งไฟ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีบั้งไฟ การประกวดรำเซิ้งบุญบั้งไฟ การประกวดผาแดง – นางไอ่ การแข่งขันเรือยาว 30, 40 และ 55 ฝีพาย การแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากต้านยาเสพติด การแสดงดนตรี มหรสพ หมอลำ และนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP

  ‘งานบุญบั้งไฟ’ เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวเกษตรกร ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพญาแถน ซึ่งชาวบ้าน เชื่อว่าพญาแถน มีหน้าที่ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก จึงเกิดเป็นประเพณีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถน และประเพณีการจุดบั้งไฟนี้ก็แพร่หลายไปในหลายจังหวัดในภาคอีสาน รวมถึงภาคกลาง ซึ่งในจังหวัดอุทัยธานี มีชาวอีสานที่อพยพเข้ามาในพื้นที่อำเภอลานสัก อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นจำนวนมาก จึงได้นำศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามารวมถึงประเพณีบุญบั้งไฟด้วย และมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบทอดกันมายาวนานกว่า 40 ปี

นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุทัยธานี     กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟ ที่จัดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นงานประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานที่เกิดขึ้นในหลายภาค อีกทั้งสถานที่จัดงานยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัด ได้แก่หุบป่าตาด และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงเชื่อว่า  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการเดินทางอย่างแน่นอน รวมทั้งจังหวัดอุทัยธานี     อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มาทำงานในภาคกลาง และกรุงเทพมหานครจะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม  ชมการจุดบุญบั้งไฟ และแข่งแข่งเรือยาวของจังหวัดอุทัยธานี และ ททท. เองก็หวังว่ากิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ และการแข่งขันเรือยาว จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เกิดการใช้จ่ายเงิน ส่งผลให้เศษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี ดีขึ้นตามมาอีกด้วย

ททท. สำนักงานอุทัยธานี จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทร. 056 514 651-2,   082 486 2004,   และ Facebook ททท.สำนักงานอุทัยธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทร.     056 511 297 , 056 514 027 (ในวันและเวลาราชการ) 

Amazingยิ่งกว่าเดิม

ทททสำนักงานอุทัยธานี

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส