พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยปักธงเลือกตัวแทนพรรคจ.เพชรบูรณ์และจ.อุทัยธานี คึกคัก ลั่นพร้อมรับมือขยายฐานเสียงรับศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.ณ บริเวณ ศาลาการเปรียญวัดอรัญญาวาส เขตเทศบาลตำบลโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายจุมพล บุญเขต สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้ประสานจัดประชุมสมาชิกพรรคฯครั้งที่ 1/2565 เพื่อเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 55 คน จากสมาชิกเบื้องต้นเกินกว่า 100 คน และมีเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ มาร่วมสังเกตการณ์การประชุมด้วย ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เลือกนายบรรหาร บุญเขต สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และเข้าสู่วาระเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทยประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทยประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 2 คนได้แก่ 1. นายบรรหาร บุญเขต และ 2นายจุมพล บุญเขต จากนั้น สมาชิกพรรคฯยังมีมติเลือกสถานที่ตั้งทำการตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขเลือกตั้งที่ 3 คือบ้านเลขที่ 1120 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จากนั้น

จากนั้น ในวันต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 ได้มีการเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย เช่นกัน ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดอุทัยธานี เขตที่ 2 อีกด้วย

ซึ่งผลการเลือกตัวแทนพรรคได้แก่คนที่ 1 นายประเสริฐ อินทโชติและคนที่ 2 นายสุทิน  สัตบุษ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีเจ้าหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานีมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วยภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Advertisement