ส.ส.เกษม นำกมธ.วิทย์ จัดสัมมนา”ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโรค ฯ หนุนวิถีปราชญ์ชาวบ้าน ดันสร้างรายได้ชาวโคราช มากขึ้น

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขียวมรกต อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาเรื่องยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโรค : ปราชญ์ชาวบ้านหนึ่งทางเลือกของคนไทยเพื่อยกระดับรายได้ ครั้งที่2 โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลหนองไผ่ล้อม และพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจเรื่องยาสมุนไพรและฟ้าทะลายโจร เข้าร่วมรับกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ส.ส.เกษม กล่าวว่า การจัดสัมมนาเรื่องยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโรค : ปราชญ์ชาวบ้านหนึ่งทางเลือกของคนไทยเพื่อยกระดับรายได้ ครั้งที่2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน ในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ทางตนเองจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งการนำสมุนไพรมารักษาโรค และยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพร โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพรรคฯที่ยึดมั่นให้ประชาชนฐานราก มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มั่นคง มั่งคั่ง ทั้งแผ่นดิน

Advertisement