พรรคเศรษฐกิจไทย เดินหน้าเลือกตัวแทนพรรค ประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 เตรียมพร้อมเลือกตั้งครั้งใหญ่

เมื่อวัน พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดม่อนธาตุ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ได้มีการจัดประชุมสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมีสมาชิกพรรคฯเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คนและยังมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก นายไกรเพชร ปิ่นฝั้น สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)เมืองเขลางค์นคร และในฐานะนายกสมาคมไทลื้อจังหวัดลำปาง ให้ เป็นตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 และรองตัวแทนประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 อีก 3 คน ได้แก่สท.ธวัชชัย สุปินะ,สท.วันชัย อินทะนัก และนายน้อม สุวรรณวงค์

นอกจากนี้ ยังมีมติตั้งสำนักงานตัวแทน ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 101/2 หมู่ที่ 2 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 เพื่อติดต่อประสานกับสมาชิกพรรคต่อไป

นายดาชัย เอกปฐพี กลุ่มพลังลำปาง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 เรายืนยันยึดมั่นเดินหน้าตามนโยบายพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อให้ประชาชาอยู่ดีกินดี มั่นคง มั่งคั่ง ทั้งแผ่นดิน เราจะใส่ใจทุกปัญหา ไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชน

สำหรับพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ลำปาง ประกอบด้วยอำเภอแม่เมาะ,อำเภอแม่ทะ และ อำเภอเมืองลำปาง เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,ตำบลพิชัย และตำบลบ้านเสด็จ