ครอบครัว “พงษ์เพียรชอบ”และร้านลิ้มอุดมโชค กาฬสินธุ์ ร่วมบริจาค เครื่องช่วยหายใจ “Hamilton-C1พร้อมฟังค์ชั่น NIV”มูลค่า 450,000 บาท ให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา12.30น. ณ.หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม1 อาคาร100 ปี สธ. รพ.กาฬสินธุ์ คณะของนางสุรีย์ พงษ์เพียรชอบ พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมกับ ร้านลิ้มอุดมโชค กาฬสินธุ์ ได้บริจาค เครื่องช่วยหายใจ “Hamilton-C1พร้อมฟังค์ชั่น NIV” มูลค่า 450,000 บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายแพทย์เชิดพงษ์ กี่สุขพันธ์ และคณะพยาบาลหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมเป็นผู้รับมอบ

สำหรับการบริจาคเครื่องช่วยหายใจ “Hamilton-C1พร้อมฟังค์ชั่น NIV” ดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยหนัก,ผู้ป่วยหนักที่ต้องเคลื่อนย้าย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงเสียชีวิต จากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และยังเป็นเครื่องแรกที่ รพ.กาฬสินธุ์ มีใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสต่อไป