“ธรรมนัส-จอมขวัญ”ร่วมเป็นสักขีพยานบริจาคโฉนดที่ดินสร้างโรงพัก สภ.กระทุ่มแบน พร้อมผลักดันสภาฯ ของบสร้างตัวอาคาร เป็นขวัญและกำลังใจข้าราชการตำรวจ เพื่อบริการประชาชน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย และ
นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. เขต 3 จ.สมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย ,
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบริจาคโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง สภ.กระทุ่มแบน (แห่งใหม่) ซึ่งบริจาคโดยนายชาญชัย-นางฉายรัฐ วงศ์ประเสริฐผล เจ้าของบริษัท นิธิกร อุตสาหกรรม จำกัด

ทั้งนี้ โดยมีพ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.เสรีฐกาญจน์ จันทร์ด้วง ผกก.สภ.กระทุ่มแบน นายบรรพต จันทร์วงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายอรุณ มาพิทักษ์ ประธานกต.ตร.สภ.กระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดร่วมเป็นผู้รับมอบ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบที่ดินครั้งนี้ด้วย

ด้าน ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการแล้ว ในเรื่องของงบประมาณนั้น ก็จะนำเสนอเข้าสู่การประชุมสภาฯ สมัยนี้ เพื่อของบสนับสนุนจากทางสำนักนายกรัฐมนตรี มาดำเนินการก่อสร้างตัวอาคาร เป็นขวัญและกำลังใจการต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนอีกด้วย ซึ่งหากสภาฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ ก็คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2566 นี้

“ต้องขอขอบคุณทางภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย”ร.อ. ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนหลังเดิม ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบ 100 ปี โดยปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลตลาดกระทุ่มแบน บนเนื้อที่ 1 ไร่เศษ ติดกับที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งจากการเติบโตของสังคมในยุคปัจจุบันทำให้พื้นที่การให้บริการไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารของ สภ.กระทุ่มแบนแห่งใหม่ จนกระทั่งทางบริษัทนิธิกร อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดมอบที่ดินจำนวน 2 ไร่เศษให้ ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการของบประมาณปี 2566 จากทางสำนักนายกรัฐมนตรีและงบประมาณปี 2567 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำมาดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในส่วนของอาคารแห่งใหม่นี้ จะมีลักษณะเป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น งบประมาณ50 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปีครึ่ง นอกจากนี้ยังจะต้องมีการก่อสร้างที่พักสำหรับข้าราชการตำรวจอีกด้วย ส่วนโรงพักเดิม จะปรับเปลี่ยนให้เป็น สภ.ย่อย หรือสถานที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป

///