ประกาศผลและมอบรางวัล แชมป์ภาคกลาง 22 จังหวัด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก” 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ธัชชา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ร่วมกันประกาศผล แชมป์ภาคกลาง ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “แก่นไทย  เชื่อมไทย เชื่อมโลก” จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลแชมป์ภาคกลาง  22 จังหวัด  เมื่อวันที่ 30  เมษายน 2565

          ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ได้กล่าวชื่นชม การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ในเฟสแรกภาคกลางว่า ที่ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ ฯ นี้ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ ฯ เป็นจำนวนที่น่าพอใจ และมีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และในส่วนของ วช. เองก็พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการ ฯ นี้ดำเนินต่อไปในภาคที่เหลือทั่วประเทศ พร้อมกับยังกับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยอีกด้วย  และขอแสดงความยินดีกับแชมป์ในภาคกลางนี้ทุกทีม และทุกทีมจะได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสอีกด้วย  และหวังว่าเยาวชน คนรุ่นใหม่ นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ในภาคอื่น ๆ จะเข้าร่วมในโครงการ ฯ นี้ต่อไปในเร็ว ๆ นี้ 

อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์  ประธานโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ แก่นไทย  เชื่อมไทย  เชื่อมโลก  กล่าวขอบคุณและชื่นชม น้อง ๆ ในระดับมัธยม และอุดมศึกษาทุกทีม  ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการคิดผลงานและช่วยกันผลิตภาพยนตร์สั้นออกมาเป็นอย่างมาก ถือเป็นโครงการนำร่องที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง และขอแสดงความยินดีก้บน้อง ๆ ทุกทีมทีได้รับโล่และรางวัลในการประกวดครั้งนี้   ส่วนน้อง ๆ ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการ ฯ  ทุกคน ทุกทีม  รวมถึง สถาบันที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวด จะได้รับประกาศนียบัตรที่มีส่วนร่วมในโครงการประกวดในครั้งนี้

และเมื่อวันที่  30 เมษายน ที่ผ่านมา โครงการประกวดภาคพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย  เชื่อมโลก”  นำโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติในเป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบโล่รางวัล ประกาศนีบัตร และรางวัลทางออนไลน์ ในแต่ละประเภท ให้กับ น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา โดยมีตัวแทนผู้กำกับมืออาชีพ คุณวิชชพัชร์ โกจิ๋ว และ คุณคมกฤษ  ตรีวิมล  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย  โดยที่ชนะในการประกวดชิงแชมป์ภาคกลางในครั้งนี้  โดยผลการตัดสั้นรางวัลในเฟสแรก ภาคกลาง 22 จังหวัด มีดังนี้

Action เล่นไปใครจะดู”  โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก   ได้รับโล่และเงินรางวัล  30,000  บาท

ระดับมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ภาคกลาง

  1. รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “Action เล่นไปใครจะดู”  โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก   ได้รับโล่และเงินรางวัล  30,000  บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่เรื่อง “Teenager’s Gambit : เก็บให้ได้ถ้านายแน่จริง”     โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้รับโล่และเงินรางวัล  20,000   บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่เรื่อง “ Better than  หยุดพัก รัก(ไทย)พวน”                      โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ได้รับโล่และเงินรางวัล  10,000   บาท
  4. รางวัลชมเชย   ได้แก่เรื่อง “เด็กชายขนมจาก The unheard story : Lost Boy”               โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   ได้รับโล่และเงินรางวัล    5,000   บาท 
รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “เพลงรักปริศนา Mystery Song”   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับโล่และเงินรางวัล  40,000  บาท

ระดับอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ภาคกลาง

  1. รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “เพลงรักปริศนา Mystery Song”                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับโล่และเงินรางวัล  40,000  บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่เรื่อง “เส้นทาง  Route”                   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับโล่และเงินรางวัล  30,000  บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่เรื่อง “กาลครั้งหนึ่งใน…ลัดมะยม”                         มหาวิทยาลัยสยาม  ได้รับโล่และเงินรางวัล  20,000  บาท
  • รางวัลชมเชย   ได้แก่เรื่อง “ We Love สัมปันนี”   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น                         ได้รับโล่และเงินรางวัล   10,000  บาท 

สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตภาคเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคตะวันตกและภาคใต้ เตรียมรอรับข่าวดีในการเปิดตัวโครงการ ฯ เฟสใหม่ทั่วประเทศ เร็ว ๆ นี้  สอบถามข้อมูลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์เพิ่มเติมได้ทางไลน์  @historyshortfilm หรือทางอีเมล์ :  thaihistoryshortfilm@gmail.com