เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ ททท. -สธทท.และนกแอร์ เปิดฟ้าบินไฟท์แรก บินตรงสู่เบตง ชมทะเลหมอกชิมไก่เบตง โจ๊กกบ อร่อย..จังฮู้!!

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ บริเวณประตู 14 อาคาร 2 ฝั่งผู้โดยสารขาออก ท่าเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ คณะนักท่องเที่ยวประมาณ 60 คน พร้อมบุคลากรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสื่อมวลชน พร้อมเดินทางส่งเสริมท่องเที่ยว เบตง จังหวัดยะลา

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน การต้อนรับ พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
นายพงษ์ทอง อินทรทัต ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายณัฐพล บรรพกาญจน์ Head of Sales (Thailand) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

บรรยากาศ คึกคัก พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกการเปิดเส้นทางบินและแพคเกจท่องเที่ยวโครงการ #เบตง หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์ อย่างเป็นทางการ โดยคณะนักท่องเที่ยวผ่านพิธีตรวจด้านความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุข และออกเดินทางไปยังเบตง ด้วยเที่ยวบิน DD622 สายการบินนกแอร์

ถึงสนามบิน เบตง นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย และนางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผอ.ททท. สำนักงานนราธิวาส รับผิดชอบพื้นที่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ให้การต้อนรับ อบอุ่นเป็นกันเอง

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท) ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม ว่า “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย นับต่อนี้ไป ต้องเสริมพลังบวกจากนักท่องเที่ยวไทย ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ โดยจะใช้ เบตง โมเดล เป็นต้นแบบ ไปใน 5 ภูมิภาค ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งสมาคมฯ สธทท. ได้วางแผนบริหารจัดการ บุคลากรส่งเสริมการตลาดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว”

สธทท

TTPA

เที่ยวไทยฯลฯ

อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

เบตงหรอยแรงแหล่งใต้สไตล์นกแอร์

AmazingThailand

Amazingยิ่งกว่าเดิม