“จอมขวัญ”จี้รัฐช่วยเหลือแก้ปัญหาราคาเกลือตกต่ำ ขณะที่ชาวนาเกลือ สมุทรสาคร ยังมีเกลือในฤดูการผลิตปี 2563/64 ตกค้างไม่ได้รับค่าชดเชยจำนวนมาก

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 จ.สมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ร่วมกับนายอำนาจ โสรถาวร เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ 2 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อพบปะชาวนาเกลือ ต.นาโคก และพี่น้องชาวนาเกลือที่เดินทางมาจากพื้นที่นาขวาง ต.กาหลง เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนกรณีปัญหาราคาเกลือตกต่ำนั้น

โดยพี่น้องชาวนาเกลือ ได้บอกเล่าว่า ขณะนี้ได้รับค่าชดเชยราคาเกลือกิโลกรัมละ 25 สตางค์ สำหรับเกลือคงค้างฤดูการผลิตปี 2562/63 เท่านั้น แต่เกลือในฤดูการผลิตปี 2563/64 ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ยังมีเกลือคงค้างอยู่อีกจำนวนมากนับหมื่นตัน ทำให้ปัจจุบันต้องยอมขายเกลือในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ดังนั้นจึงยื่นข้อเสนอต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาในเรื่องราคาเกลือตกต่ำ หรือประกันราคาเกลือ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาเกลือให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้

ทั้งนี้ ตนเองได้รับฟังความคิดเห็นและให้กำลังใจพี่น้องชาวนาเกลือทั้งสองตำบล และจะนำเสนอปัญหาส่งต่อให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ปัญหาโดยเร็ว พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ให้แก่ชาวนาเกลือ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างเข็นเกลือ พร้อมมอบถุงยังชีพให้นายพูนศักดิ์ นิลเภตรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาโคก เป็นตัวแทนรับมอบนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิดรักษาตัวที่บ้าน ผู้กักตัว และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาโคก ด้วย