ชาวเมืองดอกบัว แห่สมัครสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยคึกคัก พรัอมเลือกตัวแทนพรรคเขตเลือกตั้งที่ 9 ปูทางเตรียมสนามเลือกตั้ง หวังเป็นปากเสียงแทนพี่น้องเกษตรกร

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 -12.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ เลขที่ 272 หมู่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมคัดเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 9 โดยมีสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย 102 คน เพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรค และสถานที่ตั้งที่ทำการพรรค

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกผู้แทนพรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 9 จำนวน 2 คน คือ 1 นายรุ่งอรุณ แก้วพวงดี และ 2 นางวิไลลักษณ์ เพียรใจ พร้อมกันนี้ยังเลือกที่ทำการพรรค คือบ้านเลขที่ 81 หมู่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นสถานที่และศูนย์กลางประสานงานรับฟังความเห็นของสมาชิก ประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

นายรุ่งอรุณ แก้วพวงดี กล่าวว่า ชาวหนองโสน สนใจเข้าร่วมสมาชิกพรรคในครั้งนี้ และกำลังสมัครเข้าร่วมสมาชิกอีกจำนวนมาก ด้วยเหตุผล ประการแรก คือ อยากมีโอกาสได้เห็นและมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัครและได้ผู้สมัครที่ตรงใจของคนในชุมชน ประการที่สอง ได้ติดตามผลงานผู้บริหารพรรคในอดีตที่มีความเข้าใจปัญหาปากท้องของชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตรกร และจริงใจช่วยคนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และประการที่สาม ต้องการให้ผู้บริหารได้กลับมาทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อเกษตรกรให้สามารถลืมตาอ้างปากได้

Advertisement