พรรคเศรษฐกิจไทย ลุยบุกหนักภาคเหนือ-ใต้ หลังสงกรานต์ เลือกตัวแทนพรรคฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง และเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวระวงศ์ 1 หมู่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่4 จำนวน 119 คน ได้มีการประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ กกต.ประจำจังหวัดลำปาง มาร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เลือกตัวแทน จำนวน 3 คน ได้แก่1.นางสายพิน สันทัด 2.นายสาธิน สันทัด และ 3.นางโสภา พระอังคาร ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นการประชุม

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันเวลา 09.00 น.ณ บริเวณบ้านเลขที่ 96/20 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ก็ได้มีสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดปัตตานีจำนวน 147 คน มาร่วมประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ เลือก นายชิต  ศรีกล่ำ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 309 – 311 ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนพรรคฯในเขตเลือกตั้ง 1 ดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. จังหวัดปัตตานี มาร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย และการประชุมมีความราบรื่นเสร็จสิ้นลงด้วยดี