พรรคเศรษฐกิจไทย เปิดแนวรุกฐานเสียงพื้นที่อีสานใต้ เลือกตัวแทนพรรคฯ จ.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3 เชื่อมั่นมีความจริงใจ พร้อมเป็นปากเสียงแก้ปัญหาเดือดร้อนชาวบ้าน

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนหนองผือ หมู่ 2 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้มีการประชุมคัดเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมีสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวน 109 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรค และสถานที่ตั้งที่ทำการพรรค ซึ่งมีผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ กกต. ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

โดยที่ประชุมในวันนี้ มีมติเลือก นายคงศักดิ์ ปวงสุข และนายบุญโฮม บริสุทธิ์ เป็นผู้แทนพรรค พร้อมกันนี้ ยังเลือกบ้านเลขที่ 127 ตำบลไผ่คำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เป็นศูนย์ประสานงาน เพราะมีความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางประสานงาน และรับฟังความเห็นของสมาชิก ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยโสธรต่อไป

นายคงศักดิ์ ปวงสุข กล่าวว่า เหตุผลที่ชาวคำไผ่ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคในครั้งนี้ และยังมีแสดงเจตจำนงค์ขอเข้าร่วมสมาชิกอีกจำนวนมากนั้น เพราะเห็นว่าผู้บริหารพรรคมีความจริงใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านในชนบทได้แสดงออก สะท้อนปัญหาปากท้องของชาวบ้าน ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย และหน้าที่พลเมืองอย่างเต็มที่ อีกทั้งมั่นใจจะช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับปากท้องชาวบ้าน ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน

Advertisement