กลุ่มแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊กรับจ้าง- กลุ่มบริการร่มชายหาด ต.กะรน จ.ภูเก็ต โร่ร้อง”ธรรมนัส”ช่วยเร่งรัดคลายล็อคจุดจอดรถ และพื้นที่ปักร่ม รองรับบริการนักท่องเที่ยว หวังฟื้นรายได้แก้ปัญหาปากท้องครอบครัว

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ กรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย เป็นตัวแทน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย รับหนังสือร้องเรียนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรถยนต์บริการรับจ้าง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริการร่มชายหาด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

โดยนายมานิตย์ สงวนพร ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรถยนต์บริการรับจ้าง ต.กะรน เป็นผู้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ เนื่องด้วยประชาชนในพื้นที่ ต.กะรน มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์บริการรับจ้าง มีจำนวนสมาชิกประมาณสามร้อยกว่าคน ในนามของ “กลุ่มอาชีพรถยนต์รับจ้าง แท็กซี่ – ตุ๊กตุ๊ก” และได้มีการกำหนดจุดจอดรถในพื้นที่จำนวน 34 จุดจอดบนถนนในเขตพื้นที่ตำบลกะรน และหลังจากนั้นได้ขออนุญาตต่อจังหวัดภูเก็ต ต่อมาจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดภูเก็ต ที่ 363/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กำหนดสถานที่รอรับผู้โดยสารก็คือจุดจอดรถสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่ตำบลกะรน คงเหลือเพียงจำนวน 20 จุดจอด ทำให้ไม่เพียงพอต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันกลุ่มอาชีพรถยนต์รับจ้าง แท็กซี่ – ตุ๊กตุ๊ก ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับอำเภอเมืองภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ประสานกับเทศบาลตำบลกะรน เพื่อขอเพิ่มจุดจอด ซึ่งทางเทศบาลฯได้ดำเนินการประชุมประชาคมเรียบร้อยแล้ว และได้ทำหนังสือถึงผู้กับการสถานีตำรวจภูธรกะรน นายอำเภอเมืองภูเก็ต โดยในการขอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ทางกลุ่มฯบระสงค์จะขอเพิ่มจากเดิม 20 จุดจอด เป็น 49 จุดจอด ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดจังหวัดภูเก็ต ติดตามเรื่องขอใช้พื้นที่สาธารณะกำหนดเป็นจุดจอตรถยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่ตำบลกะรนโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาจุดจอด ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก ได้ทำมาหากินมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะที่นายกอบกู้ พัฒกอ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริการร่มชายหาด ต.กะรน เป็นตัวแทนยื่นหนังสือของ “กลุ่มอาชีพร่ม – เตียงชายหาดตำบลกะรน” ที่ได้รับผลกระทบมานานหลายปี เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ชายหาดแต่ละประเภทของจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่จุดผ่อนผันผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาด แบ่งเป็นพื้นที่อนุญาตให้ปักร่ม 10% ของความยาวหาด และพื้นที่ห้ามปักร่ม 90% ส่งผลให้มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อปักร่มให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการจำกัดรายได้ของผู้ให้บริการแต่ละรายสามารถปักร่มได้เพียงรายละ 5 คัน เท่านั้น ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริการร่มชายหาดตำบลกะรน จึงขอขยายพื้นที่จาก 10% เป็น 30-50% ของความยาวหาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพบริการร่มชายหาดมีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลครอบครัวได้

ด้านนางสาว จอมขวัญ กล่าวว่า จะได้นำหนังสือที่เป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังกล่าว นำเรียนต่อ เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อพิจารณาหาแนวทางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป