ชาวเชียงราย แห่สมัครสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย เขตเลือกตั้งที่ 6 พร้อมเลือกตัวแทนพรรค เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง

วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ บริเวณบ้านถ้ำพัฒนา หมู่ 12 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง สมัครสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง จากนั้นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยจำนวน 108 คน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรค และเลือกสถานที่ตั้ง ที่ทำการพรรค ประจำจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 6 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ยังมีผู้นำชุมชนอีก 5 เขตเลือกตั้ง ของจังหวัดเชียงราย และตัวแทนเจ้าหน้าที่กกต.จังหวัดเชียงราย ร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายณรงค์ เขื่อนคำแสน และ นายยัง พรหมเมืองชล เป็นตัวแทนพรรคฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.เชียงราย ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังเลือกบ้านเลขที่ 157 ม.12 ต.โป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์ประสานงานและสถานที่ทำการพรรค เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิก ประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 เชียงราย และเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งครั้งหน้าต่อไป

นายณรงค์ เขื่อนคำแสน กล่าวว่า ชาวบ้านมั่นใจในจุดยืนพรรคเศรษฐกิจไทย จะเป็นความหวังที่จะพาเกษตรกรออกจากปัญหาซ้ำซากที่รุมเร้าเกษตรกร ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง แมลง โรคระบาด ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยจะมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน