‘จอมขวัญ หนุนสืบสานสงกรานต์ มอญน้ำเค็ม’ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยเชื้อสายรามัญ วัดเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ส.ส. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ เขต3 จ.สมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย มอบหมายทีมงานผู้ช่วย ส.ส. เข้าร่วมงานและนำผ้าขนหนูไปมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ‘มอญน้ำเค็ม’ ที่วัดเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายรามัญ เข้าร่วมงาน ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19

สำหรับงานสืบสานประเพณีสงกรานต์กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ‘มอญน้ำเค็ม’ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิต คุณค่า ความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมา ควรค่าแก่การส่งเสริม อนุรักษ์ให้เป็นประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระแบบวิถีรามัญ การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายรามัญ การแสดงทะแยมอญ การละเล่นสะบ้ามอญ และกิจกรรม ‘กวนกาละแม’ ซึ่งเป็นการทำขนมชนิดหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยรามัญ และการสรงน้ำพระ ตามวิถีรามัญแบบดั้งเดิม ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19