‘ธรรมนัส-ธนพร’ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ พะเยา ‘ฟื้นฮีตฮอย กอยวิถี ปี๋ใหม่เมืองกว๊านพะเยา’ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 เคร่งครัด

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 จ.พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย และ น.ส.ธนพร ศรีวิราช เหรัญญิกพรรค เดินทางมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ จ.พะเยา โดยมีนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และตัวแทนหน่วยงานราชการในท้องที่ทั้งตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา และผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ คอยให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ผู้เข้าร่วมงานให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และผ่านการตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมงานทุกคน

เวลา 9.30 น. ร.อ.ธรรมนัสฯ เป็นประธานในพิธีสักการะ และรดน้ำดำหัวพ่อขุนงำเมือง หน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง , สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งปักตุงไชยและตุงนักษัตร เพื่อความสิริมงคล จากนั้นได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปทยอยร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน

สำหรับงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ จ.พะเยา ภายใต้แนวคิด ‘ฟื้นฮีตฮอย กอยวิถี ปี๋ใหม่เมืองกว๊านพะเยา’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงาม หรือปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนาและชาวจังหวัดพะเยา เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองพะเยา และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ทั้ง 15 ชุมชน โดยเทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรม สรงน้ำพ่อขุนงำเมือง สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งปักตุงไชยและตุงนักษัตร ก่อเจดีย์ทราย เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และบริเวณถนนเลียบชายกว๊านพะเยา