พรรคเศรษฐกิจไทย ปักธงตั้งสาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เลือก ‘นเรศ มูลไฟ’ เป็นหัวหน้าสาขา เดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน

วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณศูนย์ประสานงานพรรคเศรษฐกิจไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธานการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นำสมาชิกพรรค จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม และมีเจ้าหน้าที่จาก กกต.ในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายบุญสิงห์ฯ กล่าวว่า พรรคเศรษฐกิจไทยมีนโยบายสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน โดยมี 3 เรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนคือ เรื่องที่ดิน เรื่องน้ำ และเรื่องป่า เรื่องเหล่านี้จะเป็นนโยบายสำคัญของพรรคที่จะทำให้เศรษฐกิจพี่น้องประชาชนในทุกระดับดีเพิ่มมากขึ้น มีที่ทำกินที่ถูกกฎหมาย มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร รวมถึงมีป่าไม้ที่มีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญ คือการเลือกตั้งหัวหน้าสาขาและกรรมการสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีกรรมการสาขาพรรค จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายนเรศ มูลไฟ เป็นหัวหน้าสาขาพรรคฯ นายคำอ้าย นันต๊ะภูมิ เป็นรองหัวหน้าสาขาพรรคฯ นางประทุม คำก๋อง เป็นเลขานุการฯ นางธัญญรัตน์ จันทร์อารี เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ นายยงยุทธ โกฎิแก้ว เป็นเหรัญญิกฯ นายอนุวัชร์พงศ์ ใจชมชื่น เป็นนายทะเบียนฯ นายสุชาติ ปันทะนันท์ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนฯ นางรัตนาภรณ์ ปัญญาราช เป็นโฆษกสาขาพรรคฯ และนายรัฐพงษ์ ดำรงกิจพานิช เป็นผู้ช่วยโฆษกฯ

นอกจากนี้ ยังมีวาระประชุมกำหนดที่ตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งเป็นสำนักงานของ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เป็นที่ตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเลขที่ 55 หมู่ที่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ด้านนายนเรศฯ กล่าวกับสมาชิกพรรคฯ ว่า แม้จะไม่ได้เป็น ส.ส. ในพื้นที่เชียงใหม่ แต่ก็ได้ทำงานในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำมากมายหลายโครงการ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องขณะที่ยังทำงานในตำแหน่งนี้ โครงการสำคัญที่ได้ผลักดันก็คือ อ่างเก็บน้ำแม่วาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเปิดหัวงาน หากอ่างแม่วางก่อสร้างแล้วเสร็จประโยชน์ไม่ใช่จะเกิดแค่พื้นที่ อ.แม่วาง พื้นที่ อ.ดอยหล่อก็ได้รับประโยชน์ด้วย อีกเรื่องคือ การผลักดัน พ.ร.บ.ลำไย ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย