สธทท. สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ประชุมสัญจร สู่จังหวัดพิจิตร พบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยว

 สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565 โดยเป็นการประชุมสัญจรสู่จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรด้วย นำโดยนายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) พร้อมทั้งคณะกรรมการ พร้อมด้วยพันธมิตร สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (17 จังหวัด) (สสทน.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย รวมสมาชิกจำนวนกว่า 80 คน

โดยมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกรด จังหวัดพิจิตร

บรรยากาศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกรด สถานที่ประชุมฯ นายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำประวัติความเป็นมา รวมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของย่านเก่าวังกรด 

ตามด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้พูดคุยผ่าน ZOOM ถึงการจัดกิจกรรมและไฮไลท์ต่างๆ ที่น่าสนใจของ ททท. ในทุกไตรมาส ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในหน้าร้อน หน้าฝน และหน้าหนาว รวมถึงความร่วมมือกันระหว่าง ททท. กับสมาคมท่องเที่ยวในด้านต่างๆ

จากนั้น นายเลิศชาย  หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ และนายนฤพล สังเกตุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร ได้ขึ้นเวทีกล่าวแนะนำถึงสถานที่สำคัญๆ แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีต่างๆ ที่น่าสนใจ และไม่ควรพลาดของจังหวัดพิจิตร  รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการตลาดในปี พ.ศ. 2565-2566 แล้วก็เริ่มเป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิชาการ

โดย ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและแผน สธทท. ได้มานำเสนอยุทธศาสตร์ไทยเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวโลกว่าเป็นอย่างไร ตามด้วยนายมานิต บุญฉิม ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดท่องเที่ยวในประเทศ สธทท. ได้มานำเสนอเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการตลาด จากนั้น ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ ประธานภาค สธทท. คุณโสดารินทร์ ธนเนืองโรจน์ รองประธานภาค สธทท. และนายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ได้มาพูดคุยและทำความเข้าใจในความร่วมมือกันในการเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพฯ-เบตง และเบตง-กรุงเทพฯ ของสายการบินนกแอร์ ปิดท้ายด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สธทท. ทั้งสามท่าน ได้แก่ นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ก็ได้มาพูดคุยถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างการประชุมใหญ่สัญจรในครั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และนำไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย อาทิ กราบสักการะหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ  หลวงพ่อเหลือ วัดหงส์ หลวงพ่อโต วัดโพธิ์ประทับช้าง หลวงพ่อลือ วัดวังกลม ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬ่อ  ศาลเจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก ตักบาตรทางน้ำที่วัดดงกลาง รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ ตลาดร้อยปีบางมูลนาก พิพิธภัณฑ์บ้านดง โฮจิมินห์ และชุมชนย่านเก่าวังกรด

อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส

เที่ยวไทยฯลฯ

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

สธทท

AmazingThailand