“จอมขวัญ”ลุยติดตามความคืบหน้าขุดลอกคลองมหาชัย คาดแล้วเสร็จเดือนพ.ค.นี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ต.โคกขาม อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร

วันที่ 9 เมษายน 2565 ส.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ เขต 3 พรรคเศรษฐกิจไทย และในฐานะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามงานขุดลอกคลองมหาชัย โดยมีนายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ทั้งนี้พบว่า ขณะนี้งานขุดลอกมีความคืบหน้าแล้วกว่า 9 กม.คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตลอดสาย 13.8 กม.ภายในเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งงานขุดลอกคลองมหาชัย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองมหาชัย-คลองสนามชัยตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ส.ส. จอมขวัญ ยังได้มอบมะม่วง จากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงอำเภอบ้านแพ้วจำนวน 500 กิโลกรัม ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรือขุด สำนักเครื่องจักรกล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานขุดลอกคลองมหาชัย และมอบมะม่วงจากเกษตรกรชาวสวนบ้านแพ้ว ให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ในพื้นที่ตำบลท่าทราย และตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร อีกด้วย