ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ฟิตจัด! ลุยลงพื้นที่แก้ปัญหาทุกข์ร้อนประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ลัมปีสกิน พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบโควิด-19 ต่อเนื่อง

วันที่ 6 เมษายน 2565 ส.ส.สะถิระ เผือกประพันธุ์ เขต 8 จ.ชลบุรี ในฐานะโฆษกพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า ตามที่ พล.อ วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย และ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 อีกทั้งยังมีปัญหาภาวะราคาน้ำมันแพง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นซ้ำเติมค่าครองชีพสูงขึ้น จึงกำชับให้ส.ส.ของพรรค ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างเต็มที่นั้น ทาง ส.ส.ของพรรคทุกคนต่างตระหนักและเร่งลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยในส่วนของตนเอง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ พร้อมจ่าเอก สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ นาย เสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางนำปัญหาของประชาชนชาวช่องแสมสาร เข้าพบ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อปรึกษาและขอความอนุเคราะห์กรณีประชาชนร้องขอให้ช่วยเหลือในเรื่องขอบ้านเลขที่ชั่วคราวของบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ การขอมิเตอร์ไฟฟ้าจากชั่วคราวให้เป็นถาวร เนื่องจากการการจ่ายค่าไฟฟ้าที่มีอัตราไม่เท่ากัน เพื่อให้ทางฐานทัพเรือสัตหีบดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งล่าสุด ทางฐานทัพเรือสัตหีบ จะเร่งดำเนินการส่งเรื่องไปยังกองทัพเรือ เพื่อพิจารณา การตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบของทางราชการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องแสมสารต่อไป

ด้าน ส ส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส. เขต 8 จ.นครราชสีมา พรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยนางสาวธรวรรณ เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรี เทศบาบต.ห้วยแถลง ก็ได้ไปประชุมกับส่วนราชการในอำเภอต่างๆ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืช ด้านประมง และโรคระบาดสัตว์ ลัมปีสกิน ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ,อำเภอจักราช และ อำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด เคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้มอบของที่ระลึก เสื้อ หน้ากากอนามัย N95 สมุดบันทึก และปากกา ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนด้านกีฬาให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจักราชอีกด้วย

ขณะที่ ส.ส.เกษม ศุภรานนท์ เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย จ. นครราชสีมา พร้อมทีมงานลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 16ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ ชุมชนการเคหะฯ 2 ,ชุมชนการเคหะฯ 3,ชุมชนย่าโม 4 ,ชุมชนสามแยกปัก,ชุมชนมิตรภาพพัฒนา ,ชุมชนหลังวัดสุทธจินดา และชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 เป็นต้น

เช่นเดียวกับ ส.ส.ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ เขต 6 จ.อุบลราชธานี พรรคเศรษฐกิจไทย ที่ได้มอบหมายให้ทีมงานนำความห่วงใย พร้อมถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้กักตัว ในเขตพื้นที่อำเภอนาตาล จำนวน 20 ราย หลังจากก่อนหน้านี้ ได้ไปมอบน้ำดื่มและถุงยังชีพประชาชนในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ไทร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิดต่อเนื่อง