พรรคเศรษฐกิจไทย รุกเปิดศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยทั่วไทย ชูแก้ปัญหาปากท้องตรงจุด นำร่อง จ.เชียงใหม่

“ธรรมนัส”นำร่องเปิดศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย จ.เชียงใหม่ ก่อนกระจายทุกสาขาและที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทยทุกพื้นที่ ตั้งเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจไทยทั่วประเทศ โดยประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม แก้ปัญหาปากท้องตรงจุด “บ่ายหน้าสู่การเกื้อกูล พึ่งตนเอง”

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ บ่ายหน้าสู่การเกื้อกูล พึ่งตนเอง”ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทย  ที่มีนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล เป็นประธาน ได้ประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา  ณ ที่ทำการพรรคฯ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ นั้น ที่ประชุมมีข้อสรุปสำคัญมาก 2 เรื่องใหญ่ที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชน และร่วมกันฟื้นฟูการเมืองใหม่ให้มีความหวัง ดังนี้

เรื่องแรก เป็นเรื่องที่น่ายินดี คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ยกเอาเรื่อง ความสุขและการกินดีอยู่ดีซึ่งเป็นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแท้จริงของประชาชน เป็นเป้าหมายและแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรค มีการพูดถึงเศรษฐกิจฐานราก ขาวบ้าน ชุมชน คนเล็กคนน้อยหลากหลายรูปแบบ ถ้าเราติดตามประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทยจากอดีตมา มักจะวกวนอยู่กับเศรษฐกิจผู้ส่งออก การรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่สมดุล ที่รัฐสร้างคนรวยก่อน เพื่อหวังให้คนรวยไปช่วยคนจน ทิ้งภาคชนบทการเกษตรไปหนุนภาคอุตสาหกรรม จนทิ้งมรดกเรื่องความเหลื่อมล้ำในทุก ๆด้าน  ซึ่งการเปลี่ยนมุมมองทางยุทธศาสตร์ตามคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคครั้งนี้ ตนเห็นว่าเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรม ที่น่ายกย่องไม่ย่ำอยู่กับที่เหมือนในอดีต

เรื่องที่สองเกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ถือเป็นคำแนะนำเร่งด่วนต่อพรรคที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ดำริเห็นว่าการณ์ข้างหน้า ประชาชนคนไทยไม่ควรรั้งรอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเลือกตั้ง เมื่อพิจารณาภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก การรอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด เหตุการณ์การสู้รบในยูเครน และการปรับเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองของโลก ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ และ การมีงานทำ

“ เราเปิดศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย มีภาระกิจคือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ของภาคเศรษฐกิจไทยทั่วประเทศ โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขพื้นฟูเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ขายในตลาดหรือร้านค้า ร่วมกันพัฒนาสร้างเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพอเพียง อันเป็นปัญหาเร่งด่วนในการทำมาหากินของประชาชน เราหวังว่า “ศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย” ของพรรคเศรษฐกิจไทยเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในท้องถิ่นจริง ๆ ซึ่งพรรคจะเป็นตัวกลางในการประสานให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางเศรษฎกิจสังคม”

เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวอีกว่า  ศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย จะกระจายอยู่ในทุกๆ สาขาและที่ทำการพรรค  จะทำให้เราทราบความต้องการเร่งด่วนของประชาชนที่ตรงจุด บทเรียนสำคัญที่เป็นการพึ่งพิงผู้อื่นอยู่ตลอดในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น หาความมั่นคงไม่ใด้ เราต้องพึ่งตนเอง หากเราสร้างความเข็มแข็งมาตั้งแต่แรก ผลกระทบอาจไม่รุนแรงต่อเรามากถึงขนาดนี้