‘จีรเดช’ เปิดกิจกรรม ‘ก้าวเปิดเมือง เดินวิ่งปันแสง’ ณ บริเวณอ่างร่องติ้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

วันที่ 3 เมษายน 2565 นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรม ‘ก้าวเปิดเมือง เดินวิ่งปันแสง’ ณ บริเวณอ่างร่องติ้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมี นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในนามประธานชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอภูกาม และนักวิ่งจากชมรมกีฬาต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

นายอภิเชษฐ์ฯ กล่าวว่า กิจกรรม ‘ก้าวเปิดเมือง เดินวิ่งปันแสง’ เป็นความร่วมมือระหว่างชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอภูกามยาว กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง ในเขตอำเภอภูกามยาว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากชมรมวิ่งต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบอ่างร่องติ้ว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย รักการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อำเภอภูกามยาวเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

ด้าน นายจีรเดชฯ กล่าวว่า ตนยินดีและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งนอกจากมีจุดประสงค์เพื่อหารายได้ จัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์มาติดตั้งที่อ่างแห่งนี้แล้ว ยังมีส่วนทำให้นักกีฬา ทั้งในและต่างพื้นที่ได้มาร่วมการแข่งขันอย่างสนุกสนาน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่สำคัญคือสร้างความสามัคคีมีน้ำใจให้กับสังคมส่วนรวมอีกด้วย

Advertisement