ส.ส.จอมขวัญ ลุยบ่อกุ้ง รับฟังปัญหาเจ้าของฟาร์ม -แรงงานจับกุ้งคัดกุ้ง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ชี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบอุตสาหกรรมอาหารทะล ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันทึ่ 31 มีนาคม 2565 นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 1 จ.สมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยือน เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวในตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเลี้ยง, การจับกุ้ง คัดกุ้ง จนถึงการนำส่งขายในตลาดรับซื้อให้แพกุ้ง ,ผู้ค้าในตลาดทั่วไป และผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลอย่างครบวงจร

“เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพฟาร์มกุ้ง และแรงงานรับจ้างคัดกุ้ง จับกุ้ง ต่างพึ่งพากันเป็นระบบ ซึ่งวันที่จับกุ้งนั้น ทราบว่าแรงงานส่วนใหญ่มาจากคลองตัน บ้านแพ้ว ส่วนผู้คัดกุ้ง จากมหาชัย ท่าฉลอม ดอนราว ยกกระบัตร เป็นต้น จะมาทำงานตั้งแต่เช้า จนถึงดึก ถึงเสร็จสิ้น ได้รับค่าแรงเป็นรายวันๆ ละ 350 บาท ทุกฝ่ายทำงานสอดรับกันอย่างลงตัว แข่งกับเวลา เพราะการจับกุ้งนั้นต้องอาศัยความรวดเร็วในการนำกุ้งขึ้นจากบ่อและคัดไซส์กุ้งให้เร็วที่สุด ถ้าอากาศร้อนแล้วกุ้งอยู่ในตะกร้าตั้งไว้นานๆ คนคัดกุ้งคัดไม่ทันจะทำให้กุ้งช้ำเสียหายถูกตัดราคา เจ้าของฟาร์มผู้เลี้ยงกุ้ง เจ้าของแพกุ้งที่มารับซื้อกุ้ง ก็จะได้กำไรน้อยลง จึงนับว่าคนคัดกุ้ง คนจับกุ้ง มีความสำคัญต่อเจ้าของฟาร์มกุ้งและผู้ส่งออกกุ้งมาก ถือเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆในระบบอุตสาหกรรมอาหารทะล ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

ทั้งนี้ นางสาวจอมขวัญฯ ยังได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่มารับจ้างจับกุ้ง และคัดกุ้ง จำนวน 80 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป