‘พรรคเศรษฐกิจไทย บุกเมืองสองแคว’ เลือกตัวแทนพรรคเขตเลือกตั้งที่ 3 มีประชาชนแห่สมัครสมาชิกเนืองแน่น มั่นใจนโยบายพรรค ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก กลับมาเข้มแข็ง มั่นคง อีกครั้ง

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ที่ทำการวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน หมู่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พรรคเศรษฐกิจไทย ได้จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมีชาวบ้านตำบลวังยาง ตำบลวังดินเหนียว และพื้นที่ใกล้เคียง ที่สมัครเป็นสมาชิกพรรค จำนวน 114 คน เข้าร่วมประชุม และมีตัวแทน กกต.พื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมด้วย นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ทยอยสมัครเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยอีกเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เคร่งครัด

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย นางภัทรภรณ์ บุญมี และนายชาญยุทธ บุญมี ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพรรค ประสานงานกับพรรค เพื่อโอกาสและการเข้าถึงการพัฒนาสิทธิที่ชาวบ้านจะได้รับต่อไป พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบเลือกบ้านเลขที่ 178/1 หมู่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ทำการพรรคและศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 เพราะมีความพร้อม และสะดวกในการติดต่อประสานงานของสมาชิกพรรคประจำจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

“ชาวบ้านตำบลวังยาง และตำบลวังดินเหนียว อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้า มีรายได้น้อย ได้ติดตามผลงานของผู้บริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วเห็นว่า มีจุดเด่นและมุ่งมั่นในการสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับชุมชน รู้และเข้าใจถึงปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริง พวกเราจึงสนับสนุนและชักชวนกันสมัครเป็นสมาชิกพรรคและรอการสมัครอีกจำนวนมากหลังจากการประชุมในวันนี้ จึงหวังให้พรรคเศรษฐกิจไทย ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง” ตัวแทนชาวบ้าน กล่าว