พรรคเศรษฐกิจไทย เดินหน้าขยายฐานเสียงไม่หยุด ! รุกเลือกตัวแทนพรรค จ.อ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 1

วันที่ 29 มี.ค.2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหมู่ 14 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พ.ต.ท. ปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้ช่วยเหรัญญญิก พรรคเศรษฐกิจไทย นำคณะเข้าร่วมการประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยมีสมาชิกพรรคฯ มาร่วมประชุม จำนวน 110 คน และมีเจ้าหน้าที่ กกต.ในพื้นที่ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมด้วย ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ เลือกตัวแทนพรรคฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางน้อย แย้มเทศ และนายบุญทรง จันทร์พวง พร้อมกันนี้ยังเลือกที่ตั้งที่ทำการตัวแทนพรรค อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 12.00 น.