ททท. ร่วมกับ ชมรมไทยแลนด์โกลด์วิง ไรเดอร์คลับ จัดกิจกรรมการเดินทางข้ามภูมิภาค อุบลราชธานี – ตาก โครงการ Equinox Riding & Driving 2022″

เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือพันธมิตร ชมรมไทยแลนด์โกลด์วิง ไรเดอร์คลับ
ขับขี่จักรยานยนต์ท่องเที่ยว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในรูปแบบของการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ข้ามภูมิภาค ขับขี่ล่าแสงอาทิตย์จากผาชะนะได อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดที่รับตะวันก่อนใครในสยาม มายังเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

โดยมีจุดหมายที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดตาก ในระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ในเวลา 12 ชั่วโมง ระหว่างทางมีจุดถ่ายภาพคู่กับยานพาหนะ กับสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรู้จักเส้นทางการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บรรยากาศคึกคัก ปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุข ป้องกันโควิด
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ

‘แม้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นและตกทุกวัน แต่จะมีเพียง 2 วันเท่านั้นในหนึ่งปี ที่พระอาทิตย์จะขึ้นและตกในเวลาเดียวกัน’

วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ซึ่งจะตรงกับประมาณวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม และ วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 22 หรือ 23 กันยายน

ความพิเศษของทั้งสองวันนี้คือ เป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน เรียกว่า “จุดราตรีเสมอภาค” โดยคำว่า “วิษุวัต” (Equinox) ในภาษาสันสกฤตหมายถึงจุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว