กสศ. ระดมกูรูเปิดเวที “ปลดล็อก กรุงเทพฯ เมืองหลวงแห่งความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา” สะท้อนการศึกษา หวังผู้ว่าฯใหม่เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ

กรุงเทพฯ 26 มีนาคม 2565 – กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ผนึกกำลังภาคีการศึกษาเปิดพื้นที่ผ่านเวทีสาธารณะ “ปลดล็อกกรุงเทพฯ เมืองหลวงแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายครูอาสา และทีมนโยบายการศึกษาตัวแทนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้

ถกปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยในกรุงเทพฯ พร้อมระดมข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และภาคีเครือข่าย จัดเวทีระดมข้อเสนอแก้ปัญหาด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 “ปลดล็อกกรุงเทพฯ เมืองหลวงแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เครือข่ายครูอาสา และทีมนโยบายการศึกษาตัวแทนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(https://www.facebook.com/EEFthailand/)

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. และอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กล่าวว่า เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา สิ่งสำคัญคือการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนได้อย่างเท่าเทียม แต่การปฏิรูปจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงคาดหวังว่าการจัดเวทีระดมข้อเสนอในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษา

รวมถึงประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานที่ได้สัมผัสกับสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหลวงที่ยังมีเด็กด้อยโอกาสจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ได้สะท้อนข้อเสนอแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่กระตุ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได้อย่างแท้จริง

เวทีระดมข้อเสนอแก้ปัญหาด้านการศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกกรุงเทพฯ เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย และเสริมสร้างพลังจากแนวร่วมปฏิรูปการศึกษา โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากลางเมืองหลวงไทย” โดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. และอนุกรรมการปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา รศ. ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร กสศ. นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก นางสาวศิริพร พรมวงศ์ หัวหน้าโครงการคลองเตยดีจัง และนายเชาวลิต สาดสมัย ครูอาสาของเด็กยากจน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาสะท้อนข้อเสนอและแนวนโยบายแก้ปัญหาการศึกษาไทย จากฝ่ายนโยบายการศึกษา ตัวแทนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เพื่อระดมข้อเสนอเชิงนโยบายและร่วมกันหาทางออกสำหรับการศึกษาไทยให้ก้าวพ้นมิติความเหลื่อมล้ำ

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรม ของ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ใน4 ช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์https://www.thaiedreform2022.org เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://web.facebook.com/Thaiedreform2022 ยูทูบช่อง ‘thaiedreform2022’ และทวิตเตอร์ https://twitter.com/Thaiedreform22