“สินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร” เปิดตัวชิงผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ยิ่งใหญ่ !

“สินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร” เปิดตัวชิงผู้สมัครนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในนาม”ทีมพัทยาร่วมใจ”อย่างยิ่งใหญ่ ชูแก้ปัญหาปากท้อง พลิกฟื้นท่องเที่ยวพัทยาสร้างเม็ดเงิน สู่ระดับรากหญ้าและภาคธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวด้วยมาตฐานปลอดภัย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่บริเวณตลาดคลองถม ข้างเมืองจำลอง ถนนสุขุมวิท พัทยาเหนือ อ.เมือง จ.ชลบุรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในนาม”ทีมพัทยาร่วมใจ”อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีประชาชนทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจ ร่วมรับฟังและให้กำลังใจรวมกว่า1,000 คน ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ ยังได้มีการถ่ายทอดสดการเปิดตัวไปยังพี่น้องชาวเกาะล้าน ที่รอรับชมและให้กำลังใจอีกด้วย

โดยนายสินธ์ไชย กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วน คือ การพลิกฟื้นการท่องเที่ยว สร้างเม็ดเงิน สู่ระดับรากหญ้า จนถึง เจ้าของธุรกิจต่างๆ โดยวางแผนในระยะสั้นทำทันที คือ การสร้างความมั่นใจให้กับ นักท่องเที่ยว โดยจะรีบเร่งสร้างมาตรฐานสุขอนามัยและมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวที่กำหนดโดยรัฐให้กับพ่อค้า แม่ค้า ร้านอาหาร และผู้ประกอบ อย่างเร่งด่วน เช่น มาตรฐาน SHA และ SHA plus เมื่อมีมาตรฐานแล้ว ประสานกับรัฐบาลในการที่จะปลดเงื่อนไขการแข่งขันการดึงนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก เพราะปัจจุบัน เมืองท่องเที่ยวทั่วโลก ปลดเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ง่ายขึ้น เช่น การตรวจ rt pcr ก่อนเดินทาง 72 ชม. เท่านั้น

สำหรับ ระยะกลาง จะมีการจัดทำ platform การเปิดประตูการค้า online ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงเมืองพัทยาได้ง่ายขึ้น ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ ต้องได้ตั้งแต่ สินค้าชาวบ้าน ยันธุรกิจใหญ่ ส่วนระยะยาว จะผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลาง โชว์สินค้า การจัดประชุม เพื่อรองรับการเติบโตนโยบายของรัฐ เช่น EEC

ด้านการศึกษา ยกระดับโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนเอกชน สนับสนุนการเรียน 4 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ไทย และ coading สร้างโอกาสทางการศึกษา ช่วงรอยต่อมัธยมปลายที่ต้องสอบสะสมคะแนน ในรายวิชา จัดหาติวเตอร์ที่ชำนาญเฉพาะรายวิชา มาจัดสอนและติวให้กับเยาวชนเมืองพัทยา

นอกจากนี้จะผลลักดันจัดสร้าง public space เพื่อเป็นศูนย์ความรู้เฉพาะเรื่องให้กับเยาวชน เช่น เรื่อง E-Sport, การค้าขายบนโลกออนไลน์ และใน ด้านคุณภาพชีวิต เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต้องมีทีมพยาบาลให้เข้าถึงประชาชน ภายใน 7 นาที

“เรื่องเร่งด่วน คือการพลิกฟื้นการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเม็ดเงิน สู่ระดับรากหญ้า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปากท้องสำคัญ พร้อมกันนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวด้วยมาตฐานความปลอดภัยจากภาครัฐ และจะผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลาง โชว์สินค้า การจัดประชุม รองรับโนบายของภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ ” นายสินธ์ไชย กล่าว