เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวบรวมปัจจัยจัดสร้างเมรุ ณ วัดศรีโพธาราม ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

คุณธงชัย ถาแก้ว กำนันตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาสเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวบรวมปัจจัยจัดสร้างเมรุ ณ วัดศรีโพธาราม งบประมาณในการก่อสร้าง 1,800,000บาท ดำเนินการไปแล้ว 40% ยังขาดปัจจัยจำนวนมาก

สามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัด เลขที่ 674-82671-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงป่าเป้า ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลวงพ่อทองคำ นิติสาโร 087-904-7556-082-183-6236