พรรคเศรษฐกิจไทย รุกคืบตั้งตัวแทนพรรค เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต1 จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย ได้มอบหมายตัวแทน ไปร่วมสังเกตุการณ์การประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด นครพนม เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ บ้านนาบั่ว ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมประชุม 165 คน ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ต่างให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง เพราะ มั่นใจในนโยบายพรรค ที่คุ้มครองสิทธิของชาวบ้านให้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ และสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้อยู่ดีกินดี

สำหรับการประชุมวันนี้ ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานกกต.พื้นที่มาร่วมสังเกตุการณ์ด้วย และมีนายบญถึง ธรรมมี ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ให้ นายคำแพง ตุลารักษ์ และนายบุญช่วย สานุศิษย์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานพรรค ประจำจังหวัดนครพนม ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 และ
2.ได้คัดเลือกพื้นที่ บ้านเลขที่ 76 ม.1 ต.บ้านนนาบั่ว อ.เรณูนคร จ.นครพนม เป็นศูนย์ประสานงาน เพราะมีความพร้อม และสะดวกที่จะให้สมาชิก มาประชุม และแสดงความเห็น ให้บริการสมาชิกในการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อไป