โคราช ‘ส.ส.ทัศนาพร’ พรรคเศรษฐกิจไทย ร่วมสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 65 วัดโภคโพคา ( วัดทับสวาย) ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

วันที่ 11 มี.ค. 2565 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.เขต 8 จ.นครราชสีมา พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธานเปิดประเพณีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565 ณ วัดโภคโพคา ( วัดทับสวาย) ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยมีนายกอบต.ทับสวาย ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.,จิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

นางทัศนาพรฯ กล่าวว่า ประเพณีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ณ วัดโภคโพคา ( วัดทับสวาย) ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา แห่งนี้ พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจจัดขึ้นทุกปี เพื่อปลูกฝัง และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษให้กับลูกหลานต่อไป

สำหรับประเพณีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ทับสวาย ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2565 ภายในงานมีการจัดสู่ขวัญข้าว การรำบวงสรวงประสาทรวงข้าว การแสดงสินค้าทางการเกษตร และการทำบุญตักบาตรถวายปราสาทข้าวเปลือก ซึ่งมีประชาชนในตำบลทับสวายและพื้นที่ใกล้เคียงนำข้าวเปลือก, ข้าวสารอาหารแห้ง, และเงินบริจาคต่างๆ มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก เพื่อทำนุบำรุงวัดและร่วมรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและ ประเพณีบุญข้าวกุ้มใหญ่สืบไป