“ส.ส.อนันต์”เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต.ท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร พัฒนาทักษะเพิ่มคุณภาพชีวิตสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 (พปชร. ) เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าพุทรา เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านจิตปัญญา ด้านเศรษฐกิจ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับและสืบทอดต่อไป โดยมี นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง และนายกเอกวิทย์ กาญจนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านกำนัน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารศูนย์ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ทั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ) พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพุทรา รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ และรถโมบายส่งเสริมการอ่าน โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.คลองขลุง

อนันต์ผลอำนวย

สสกำแพงเพชร

พลังประชารัฐ

พปชร

https://pprp.or.th/

https://twitter.com/pr_pprpthailand

https://www.blockdit.com/pprp

Advertisement