พรรคเศรษฐกิจไทย เดินหน้าประชุมเลือกตัวแทนพรรคฯ ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 คึกคัก

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1พรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จังหวัดพะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นตัวแทน เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เลขที่ หมู่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ โดยมีสมาชิกพรรคให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก และมีการลงทะเบียนคัดกรองป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทุกคนก่อนการเข้าร่วมประชุม

สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ ปรากฎว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายเชวงศักดิ์ ใจคำ.เป็นตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 3 ต่อไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีตัวแทนจากกกต.จังหวัดพะเยามาร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

ก่อนหน้านี้พรรคเศรษฐกิจไทย ได้จัดการประชุมเลือกตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเช่นกัน