“ธรรมนัส”ชูธง “พรรคเศรษฐกิจไทย” เดินสายลุยเหนือไม่หยุด !

“ธรรมนัส”นำคณะพบปะและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พร้อมร่วมแลกความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่นและตัวแทนภาครัฐในพื้นที่

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 และนายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 พรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสักสีห์ พลสันติกุล ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดน่าน และทีมงาน ได้ร่วมกันลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสอบถามปัญหาเดือดร้อน รวมไปถึงการมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 300 ชุด นอกจากนี้ ยังได้มอบปัจจัยช่วยเหลือบ้านที่ประสบอัคคีภัย พร้อมกับเครื่องเวชภัณฑ์อีก 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะยังได้ไปติดตามการก่อสร้างตามโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งความจุเก็บกัก 52.31 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 35,558 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล 45 หมู่บ้าน 6,305 ครัวเรือน ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การปศุสัตว์ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอท่าวังผา และพื้นที่ราบลุ่มริมลำน้ำน่าน ทั้งยังช่วยรักษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ประชาชนบริโภคและเป็นรายได้เสริม ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พร้อมคณะยังได้เดินทางต่อไปเพื่อพบปะและมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน อำเภอเชียงกลาง จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 เช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำชุมชนในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆของภาครัฐในพื้นที่ด้วย

“หากพ่อแม่พี่น้องท่านใด มีปัญหาหรือเรื่องราวทุกข์ร้อน ขอให้แจ้งต่อผมหรือตัวแทนพรรคฯในพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ขอให้มั่นใจว่าพรรคฯมีจุดยืนชัดเจน คือจะการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดทำประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง จึงพร้อมเป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนแน่นอนครับ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าวทักทายช่วงหนึ่งกับประชาชน