ณ.กรมอนามัย.ศูนย์ราชการหลักสี่ อาคารกรมการแพทย์แผนไทย

วันนี้ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น.พบกับหมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตศิริกุล ผู้ที่ผลักดันพืชสมุนไพรให้ถูกต้องตามกฎหมายไปแนะนำสร้างความเข้าใจให้คนไทยอารมณ์ดีสุขภาพดี ต้มชง..กัญชง กัญชา พืชสมุนไพรไทยซึ่งอยู่คู่ชาวบ้านและเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่กับทุกคน ทุกยุค ทุกสมัยมาอย่างช้านาน

หมอพืชพันไมล์นักวิชาการอิสระและผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพืชสมุนไพร กัญชง-กัญชา ขอเป็นนางเอกสักวันรับหน้าที่ชงชา กัญชง-กัญชา ให้กับเจ้าหน้าที่กรมอนามัยให้เข้าถึงสมุนไพร วิธีการดื่มที่ถูกวิธีให้สมดุลกับสุขภาพร่างกายเผยแผ่พืชสมุนไพรไทย ที่สกัดออกมาเป็นตัวยา”ให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือผู้ที่เข้ามาร่วมงานที่กรมอนามัยที่ศูนย์ราชการหลักสี่ ได้สัมผัสสมุนไพรแท้ๆที่สกัดด้วยสมุนไพร ต้นกำเนิดแท้ๆจริง
ให้ได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรไทย

กรมอนามัยจัดให้ประชาชนที่สนใจทดลองชิมลิ้มรส เจ้าหน้าที่กรมอนามัยและชาวบ้านที่มาจับจ่ายเดินชิมได้เลือกซื้อพืชสมุนไพรไทยได้ลิ้มลองชิมรส กัญชง และกัญชา พืชสมุนไพรซึ่งแยกประเภท ต้ม กลั่นกรองทั้งเป็นยาทา แผนโบราณ ชงยาดื่ม กิน นวด ประคบ ตามสูตรโบราณซึ่งทำให้ร่างกายได้รับรู้ถึงสุขภาพที่แท้จริง สัมผัสถึงพืชสมุนไพรทางเลือก ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการปลดล็อคตัวพืชกัญชง-กัญชา เป็นพืชสมุนไพร เพื่อนำไปผลิตเป็นยา อาหาร เป็นบางส่วนนั้น
วันนี้หมอพืชพันไมล์ลงมือชงเองเลยนะคะ…