พรรคเศรษฐกิจไทย รุกปูพรมเลือกตัวแทนพรรคฯ เขตเลือกตั้ง จ.พะเยา-บุรีรัมย์

“ธรรมนัส” เดินสายร่วมสังเกตุการณ์ประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1,2 และ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ร.อ ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดพะเยา และนางสาวธนพร ศรีวิราช ภริยาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ บ้านเลขที่ 188 หมู่ 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จังหวัดพะเยา โดยมีสมาชิกพรรค ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก และมีการลงทะเบียนคัดกรองป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทุกคน ก่อนการเข้าร่วมประชุม

สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ ปรากฎว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายสุธี พงษ์เพียรชอบ เป็นตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีตัวแทนจาก กกต. จังหวัดพะเยา มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสฯ และ น.ส.ธนพร ยังได้ไปร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ บริเวณบ้านเลขที่ 178 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก และมีการลงทะเบียนคัดกรองป้องกันโควิด-19 เคร่งครัดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้บรรยากาศการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีตัวแทน กกต.จังหวัดพะเยาร่วมสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งในที่สุด ที่ประชุมมีติเลือกนายอะดิเรก กองมงคล เป็นตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 ต่อไป

ด้าน ร.อ.ธรรมนัสฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำ จังหวัด พ.ศ. 2563 ข้อ 12 และข้อ 13 และตามข้อคับพรรคเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2564 ข้อ 24 และข้อ 30 โดยทางพรรคฯ จะดำเนินการเลือกตัวแทนเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดพะเยาอีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม นี้ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็ได้ทยอยจัดการประชุมเลือกตัวแทนเขตเลือกตั้งแล้ว และจะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัดเช่นเดียวกัน

“พรรคเศรษฐกิจไทย ได้มีการจัดประชุมเลือกตัวแทนเขตเลือกตั้ง จังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้ สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงขอให้ท่านสมาชิกมั่นใจว่าเราพร้อมเดินหน้า และมีจุดยืนเดิมชัดเจน คือจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ดำรงไว้ซึ่งเสาหลักของบ้านของเมือง นั่นคือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

มีรายงานว่า วันนี้ร.อ.ธรรมนัส ยังได้มอบหมายตัวแทนไปร่วมสังเกตุการณ์การประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่หมู่บ้านโนนกลางอีกด้วย ซึ่งพบว่ามีสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย มาร่วมประชุมจำนวๅนมาก เนื่องจากประชาชน ตื่นตัวต้องการสนับสนุนประชาธิปไตย และต้องการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาพื้นที่ โดยมีมติให้นางสาวทองอุไร ดารัมย์ และนางสาวนภารัตย์ สวามีชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานพรรค ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งให้บ้านเลขที่ 149 ม.4 ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นที่ประชุมและอำนวยความสะดวกสมาชิก เพื่อมาประชุม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่อไป

เศรษฐกิจไทยดีสังคมไทยดี

Advertisement