ส.ส.เกษม พรรคเศรษฐกิจไทย ระดมประชุมขยายฐานสมาชิกเพิ่มพื้นที่เขต 1โคราช คึกคัก

วันที่ 4 มี.ค.2565 นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.ขต1 นครราชสีมา พรรคเศรษฐกิจไทย ไปร่วมประชุมสัมมนาขยายฐานสมาชิกพรรคกับประธานชุมชนใน 40 ชุมชนในเขตเทศบาลนครนคราชสีมา โดยมีสมาขิกพรรคมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

นายเกษม กล่าวว่า ตนเองมีจุดยืนและหลักการทำงานชัดเจน คือที่สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความมั่นใจ ที่พร้อมทำงานเพื่อบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวมให้ดีที่สุด

“ที่ผ่านมาผมและทีมงานลงพื้นที่พบปะประชาชน ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเขตเทศบาลนคนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอบคุณประธานและกรรมการชุมชน ตลอดจนอสม.ทุกชุมชน ที่ทำงานจิตอาสาอย่างแท้จริง และเข้มแข็ง หากมีสิ่งใดทุกข์ร้อน ขอให้แจ้งต่อผมและทีมงาน เพื่อช่วยเหลือทันท่วงที เราไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังครับ”