“ธรรมนัส”ลุยเมืองกาญน์ ! พบประชาชนและมอบถุงยังชีพ 200 ถุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต1 จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย นำคณะลงพื้นที่พบประชาชนและมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าให้การต้อนรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต1 จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย

ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวกับประชาชาชนช่วงหนึ่งว่า วันนี้มีความยินดีที่ได้พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชน และจากการพูดคุยและรับฟังปัญหาทุกข์ร้อนต่างๆได้ทราบว่า พี่น้องที่ทำอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่เดือดร้อนจากราคาพืชผลตกต่ำ ขณะที่สินจำพวกปุ๋ย ยาเคมีต่างๆขึ้นราคาแพง อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องที่ทำกิน ปัญหาน้ำใช้ และไฟฟ้าไม่เพียงพอ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ตนเองจะได้เร่งประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาโดยเร็ว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเสนอ
การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ซึ่งมีต้นแบบที่ตำบลเมืองสิงห์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

“ช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังระบาดแพร่หลาย ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน ดูแลสุขภาพตนเองตามมาตรการของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย หากมีสิ่งใดเดือดร้อนหรือป่วยไข้ ให้แจ้งต่อตัวแทนอบต.หรืออสม.เพื่อประสานแก้ไขทันท่วงทีครับ”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

เศรษฐกิจไทยดีสังคมไทยดี