“วศ.อว. มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดี บ.ยูบาวฯ ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล”


วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมแสดงความยินดีกับ บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล” กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง) ภายในงาน Thailand Research Expo 2021 Award

จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี นางสาวมยุรี ทั่งวัฒโนทัย ผู้บริหารบริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ


สำหรับผลงาน “คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล” ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับทีมนักวิจัย บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันพัฒนาและออกแบบสูตรคอนกรีตให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทะเล และสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสิ่งแวดล้อมทะเลที่สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม นำไปใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก และการขนส่งทางรถยนต์เข้าไม่ถึง ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเล ทำให้สิ่งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นในสภาวะแวดล้อมทะเล และสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริง อีกทั้งต่อยอดไปสู่การจัดทำเกณฑ์การทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.23203-25xx)

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูบาวฯ ที่ได้รับการพัฒนาสูตรจาก วศ. ก็ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วเช่นกัน
สำหรับผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชนที่สนใจต้องการสอบถามงานบริการต่างๆของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 0-2201-7000 โทรสาร 0 2201 7466 ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dss.go.th และอีเมลติดต่อ : pr@dss.go.th