กรมชลประทาน เชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1


.
โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อ.เถิน จ.ลำปาง
.
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 เทศบาลเมืองล้อมแรด
https://goo.gl/maps/pLV3eyHDrwrF3oBW8
.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line @wangbanlao
e-mail : wangbanlao.2022@gmail.com
โทร. 09 25384676