‘ส.ส.ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์’ เขต 6 อุบลราชธานี พรรคเศรษฐกิจไทย มอบสิ่งของจำเป็นและน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส. เขต 6 จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเศรษฐกิจไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 จึงมอบให้ นางรัสรินทร์ โควสุวัฒน์ชัย ภริยา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ไปมอบน้ำดื่ม แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู และขนมขบเคี้ยวต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้กักตัว และผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเขมราฐ ณ ศูนย์ที่ว่าการอำเภอ โดยมีนายอำเภอ มารับมอบแทน

ทั้งนี้ หลังปิดประชุมสภาฯ แล้ว ส.ส.ธนะสิทธ์ฯ ได้จัดเตรียมลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นและน้ำดื่ม เพื่อไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่เขต 6 ทั้งผู้กักตัวและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ ส.ส.ธนะสิทธิ์ฯ ยังมอบหมายให้ทีมงานไปมอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการอบรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านทางโค้ง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี อีกด้วย

เศรษฐกิจไทยดีสังคมไทยดี