‘ส.ส.พรชัย พรรคเศรษฐกิจไทย’ ร่วมประสานการเตรียมจัดการแข่งขันเจ็ตสกี ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามแรก ณ บริเวณบึงสีไฟ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว จ.พิจิตร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร เขต1 พรรคเศรษฐกิจไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพิจิตร เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ หลายประเภท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ในจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร และส่งเสริมเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ในจังหวัดพิจิตรเพิ่มรายได้ เช่นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สินค้าโอท็อป ต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร

โดย ที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบให้จัดการแข่งขันเจ็ตสกี ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามแรก ณ บริเวณบึงสีไฟ ตามที่สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ได้สำรวจสนามแข่งขันในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สามารถจัดการแข่งขันได้ดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ การกีฬาจังหวัดพิจิตร ที่สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ คือการแข่งขันเจ็ตสกี ชิงแชมป์ประเทศไทย รวมถึง ขอบคุณนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตลอดจนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร ผอ.สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน รวมถึงขอบคุณหน่วยงานภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันเจ็ตสกี ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแรก ณ บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นประมาณต้นเดือน เมษายน 2565 นี้

นอกจากนี้ ส.ส. พรชัยฯ ยังได้ลงพื้นที่ไปมอบพัดลม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ผู้กำกับ สภ.วชิรบารมี อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร และยังมอบให้ผู้ช่วยดำเนินงาน มอบน้ำดื่ม ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

เศรษฐกิจไทยดีสังคมไทยดี