“ธรรมนัส-นฤมล” ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายองค์กรภาคอีสานและภาคีชุมชนเข้มแข็ง ชูเป้าหมาย จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางเครือข่ายภาคอีสานทั้งหมด เพื่อร่วมมือรวมใจสร้างบ้านแปงเมือง ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่มีขายฝัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่าเพื่อการกุศล และนางสาวธนพร ศรีวิราช ภรรยา พร้อมคณะ อาทิ ศ.ดร นฤมล ภิญโภสินวัฒน์ ได้ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรภาคอีสาน ณ บริเวณบ้านเหล่านกชุม หมู่ 4 ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยมีสมาชิกภาคีเครือข่ายองค์กรภาคอีสานและชุมชนเข้มแข็งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายใต้การปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตามที่ได้รับอนุญาตจัดงานจากทางจังหวัดขอนแก่น และสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแลของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVD – 19 อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัสฯ และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมการออกร้านสินค้าชุมชนต่าง พร้อมสนับสนุนสินค้าอย่างหลากหลาย สร้างความประทับใจให้ชาวชุมชนอย่างมาก จากนั้น ยังได้เดินทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเรื่องราวของปัญหาต่างๆ ที่ทางเครือข่ายองค์กรภาคอีสาน และภาคีชุมชนเข้มแข็ง จ.ขอนแก่น ต้องการให้ประสานแก้ไข ทั้งเรื่องที่ดินทำกิน การประกอบอาชีพ และผลกระทบเดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดโควิด เป็นต้น เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้ช่วยประสานงานแก้ไขอย่างทันท่วงที

ร้อยเอกธรรมนัสฯ กล่าวช่วงหนึ่งว่า ยินดีที่ได้ลงพื้นที่มร่วมงานวันนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ตัวแทนชุมชนเข้มแข็งได้เดินทางเข้าพบที่กรุงเทพฯ เพื่อเชิญมาร่วมงานก่อนหน้านี้ และตนเองได้รับปากไว้ วันนี้จึงมาพร้อมคณะเพื่อมาพบปะพี่น้องเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งที่มาร่วมในงานอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ตนเองและอาจารย์นฤมลฯ ได้ปฎิบัติหน้าที่รัฐมนตรีนั้น ได้ตั้งใจทำงานและลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและนำไปประสานแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

“วันนี้ผมได้มาเห็นว่าพี่น้องเครือข่ายองค์กรภาคอีสานและภาคีชุมชนเข้มแข็ง มีความรักสามัคคีและพร้อมใจกันจัดงาน รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น จึงตั้งเป้าและมั่นใจว่า จะให้ตั้งจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางเครือข่ายภาคอีสานทั้งหมด เพราะหากภาคชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่มีความเข้มแข็งช่วยเหลือตัวเองได้ และมีอาชีพมีรายได้ยั่งยืน ก็จะเป็นรากฐานสำคัญให้ประเทศชาติ บ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้า ผมเองในฐานะที่เป็นลูกชาวนา ก็พร้อมที่จะร่วมกับพี่น้องภาคีเครือข่ายช่วยกัน เปลี่ยนแปลงสร้างบ้านแปงเมือง ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่มีขายฝันแน่นอน” ร.อ.ธรรมนัสฯ กล่าว

ด้าน ศ.ดร.นฤมลฯ ได้กล่าวทักทายกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเครือข่ายองค์กรภาคอีสานและภาคีชุมชนเข้มแข็ง พร้อมยินดีที่จะรับฟังปัญหาต่างๆที่ชาวชุมชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งเรื่องที่ดินทำกิน และการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อนำไปช่วยประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่อไป