“Thailand Digital Arts Festival 2022” หรือ TDAF2022 ครั้งแรกของโลกที่จะมีการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงในรูปแบบผลงานจริง และรูปแบบไฟล์ดิจิทัล

มหาปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับการสร้างสรรค์งานดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมกับ พิพิธิภัณฑ์บ้านดำ ของ ดร. ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ KASIKORN X ผู้สร้างสรรค์ Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace ที่จะสร้างโอกาสไร้ขอบเขต ให้แก่ศิลปินและนักสะสม และ บริษัท      แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะมีเดียพาร์ทเนอร์ ที่จะช่วยเผยแพร่งาน Digital Arts ผ่านเครือข่ายจอดิจิทัลของแพลนบีทั่วประเทศ พร้อมด้วยศิลปินไทยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกกว่า 130 ชีวิต ร่วมกันจัดงาน “Thailand Digital Arts Festival 2022” หรือ TDAF2022 ครั้งแรกของโลกที่จะมีการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงในรูปแบบผลงานจริง และรูปแบบไฟล์ดิจิทัล โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลปินรุ่นใหญ่ ศิลปินดาวรุ่ง รวมถึงเซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์ กว่าร้อยสามสิบท่าน นำผลงานมาร่วมจัดแสดงมากกว่า 1,300 ชิ้น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมกับ พิพิธิภัณฑ์บ้านดำ ของ ดร. ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ KASIKORN X ผู้สร้างสรรค์ Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace ที่จะสร้างโอกาสไร้ขอบเขต ให้แก่ศิลปินและนักสะสม และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะมีเดียพาร์ทเนอร์ ที่จะช่วยเผยแพร่งานผ่านเครือข่ายจอดิจิตอลทั่วประเทศ พร้อมด้วยศิลปินไทยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกกว่า 130 ชีวิต ร่วมกันจัดงาน “Thailand Digital Arts Festival 2022” (TDAF2022) ครั้งแรกของโลกที่จะมีการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดงมากกว่า 1,300 ชิ้น ในรูปแบบผลงานจริง และรูปแบบไฟล์ดิจิทัล บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ ICON Art and Culture Space ชั้น 8 ณ ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 5 – 20 มีนาคม 2565

ในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว โดยมีนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ดร. ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ของ ดร. ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ  นายธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Head of Venture Builder บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  และนางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ ร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ 
 
พร้อมร่วมชื่นชมตัวอย่างผลงานของกลุ่มศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชั้นเยี่ยม ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ จิตต์สิงห์ สมบุญ กลุ่มศิลปินชั้นยอดรุ่นใหญ่ และศิลปินดาวรุ่ง ได้แก่ วสันต์ ผึ่งประเสริฐ ประภากาศ อังศุสิงห์ ลำพู กันเสนาะ เฉลิมพล จั่นระยับ และไตรภัค สุภวัฒนา ที่ให้เกียรตินำผลงานมาร่วมจัดแสดงพร้อมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับโลกศิลปะดิจิทัล ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
 
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงการจัดงาน “Thailand Digital Arts Festival 2022” หรือ TDAF2022 ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ศิลปะมาบรรจบกับเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนผลงานศิลป์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่า สร้างโอกาสมากมายให้กับเหล่าศิลปินและนักสร้างสรรค์งานศิลปะ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม รู้สึกชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆ เปิดพื้นที่ให้วงการศิลปะในประเทศไทยได้ก้าวเดินไปพร้อมโลกดิจิทัล ร่วมกันพัฒนาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากฝีมือคนไทย ให้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก สร้างพลังเพื่อให้ศิลปินไทยยืนอยู่บนเวทีระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ

นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้าบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือครั้งสำคัญของสยามพิวรรธน์ และ KASIKORN X บนแพลตฟอร์ม Coral ที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ในโลกศิลปะดิจิทัล และสนับสนุนศิลปะไทยสู่ระดับโลก ในฐานะผู้นำแห่งวิสัยทัศน์ หรือ The Visionary Icon เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอประสบการณ์ครั้งแรก และความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าอยู่เสมอ เรามองว่าศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับทุกคน สยามพิวรรธน์จึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับศิลปินในหลากหลายแขนง และให้การสนับสนุนศิลปินและกิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบมาโดยตลอด ทั้งการทำงานร่วมกับศิลปินไทย และศิลปินระดับโลก สร้างสรรค์ผลงานและแรงบันดาลใจรวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้ใช้พื้นที่ในทุกโครงการของสยามพิวรรธน์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และก่อเกิดประโยชน์ในหลายมิติ”
 

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน TDAF2022 ว่า ไอคอนสยามเป็นอีกหนึ่งในเวทีสำคัญที่นำเสนอที่สุดแห่งความเป็นไทยภายใต้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันเกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแห่งยุคจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆทั่วโลก รวม 15 ชาติ และผู้เชี่ยวชาญคนไทยจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น  สถาปนิก วิศวกร ศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้นำชุมชนจากหลายจังหวัดทั่วไทยรวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ประชาสังคม ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้า   และเพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลอาร์ตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ส่งเสริมศิลปินไทยให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเวทีระดับสากล รวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลอาร์ต NFT วิธีการซื้อขายภาพ NFT บนแพลตฟอร์ม Coral ให้แก่ศิลปิน นักสะสมงานศิลปะ และผู้ที่สนใจงานศิลปะ ให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่าย   ที่สำคัญ งานนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างพื้นที่และโอกาสใหม่ๆ ให้วงการศิลปะไทยได้แสดงศักยภาพ พลังแห่งการสร้างสรรค์ ก้าวสู่ระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมย์ของไอคอนสยามในการเป็นพื้นที่นำเสนอความแปลกใหม่โดยไม่จำกัดรูปแบบ สร้างสรรค์ปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน นำมรดกทางวัฒนธรรมมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย และพร้อมนำ         อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาและชนะใจคนทั่วโลก Win The World for Thailand

ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ของ ดร. ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ TDAF Art Curator and Creative Director กล่าวถึงงาน TDAF 2022 จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทย และเป็นจุดก้าวกระโดดที่จะทำให้วงการศิลปะไทยก้าวไปทัดเทียมกับนานาชาติ โดยมีศิลปินที่มาร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ มากกว่า 130 ท่าน เป็นกลุ่มศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชั้นเยี่ยม เช่น  ดร.ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง  อาจารย์ทวี รัชนีกร  อาจารย์อินสนธิ์ วงค์สาม อาจารย์ช่วง มูลพินิจ  ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  อาจารย์กมล ทัศนาญชลี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อาจารย์ธงชัย รักปทุม อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร กลุ่มศิลปินชั้นยอดรุ่นใหญ่ และศิลปินดาวรุ่ง เช่น ศาสตราจารย์ถาวร          โกอุดมวิทย์  ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี จิตต์สิงห์ สมบุญ ชลิต นาคพะวัน พรชัย ใจมา ประสงค์ ลือเมือง ชัชวาล รอดคลองตัน  อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ลำพู กันเสนาะ วันดา ใจมา ออฟ สมิธ เฉลิมพล จั่นระยับ อภิสิทธิ์ หมื่นนาค วีระชัย ดวงพลา จีรวุฒิ บุญช่วยนำผล รวมทั้งดารา อินฟลูเอนเซอร์สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น จิรายุ ตันตระกูล อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์  (ยิปโซ) พิมดาว พานิชสมัย  (มัดหมี่) ธนชัย อุชชิน (ป๊อด       โมเดิร์นด็อก) เมธี น้อยจินดา กิตติพงษ์ คำศาตร์ (โก๋เอ็ม บุดด้าเบลส) รวบรวมผลงานครบทุกมิติกว่า 1,300 ชิ้น ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ดิจิทัลอาร์ต แอนิเมชั่น กราฟฟิกดีไซน์ สตรีทอาร์ต อาร์ตทอย แฟชั่นดนตรี ศิลปะการแสดง เรียกได้ว่าครอบคลุมมากที่สุด ทุกผลงานมีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์ของตัวเอง 

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

เที่ยวไทยฯลฯ